Remissvar, yttranden och skrivelser

KLYS är sedan länge remissinstans. Varje år lämnar KLYS ett flertal remissyttranden över statliga och andra utredningar, i frågor som rör konstnärligt yrkesverksamma inom områden som kulturpolitik, arbetsmarknadsfrågor, upphovsrättsfrågor, skattefrågor och mediefrågor. Här finns alla remissvar, yttranden och skrivelser sorterade under respektive område.