Kultur- och mediepolitik

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS på Folk och Kultur

  Den 8 februari kl 11.40-12.40 anordnar KLYS ett seminarium om frilansande kulturskapares villkor på arbetsmarknaden, vid det nya kulturkonventet Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Seminariet arrangeras i samarbete med Af Kultur Media. Fokus för seminariet kommer att vara samspelet mellan olika politikområden för att förbättra den sociala tryggheten för frilansare inom kultur- och mediesektorn.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS om ny finansiering av public service

  Public service-kommittén föreslog i höstas en ny modell för finansiering av public service-verksamheten. Modellen innebär att den nuvarande radio- och TV-avgiften ersätts med individuell public service-avgift i form av särskilt destinerad skatt. KLYS avstyrker utredningens förslag och menar att utredningen närmare borde ha analyserat andra möjliga avgiftsmodeller, som bättre garanterar public service-bolagens oberoende från politisk inblandning.

 • Kultur- och mediepolitik

  Ny koordinator på KLYS – Evelina Lundkvist

  Evelina Lundkvist är från och med 11 december ny administratör/koordinator på kansliet och kommer att ansvara för administration, ekonomi och kommunikation samt evenemang och seminarier.

 • Kultur- och mediepolitik

  Marika Lagercrantz i gemensamt upprop mot sexuella trakasserier

  Marika Lagercrantz är en av de 456 personer som i ett gemensamt upprop i SvD Kultur protesterar mot sexuella trakasserier och kränkningar i film- och teaterbranschen.

 • Kultur- och mediepolitik

  Välkommen till KLYS nya hemsida

  Nu kan vi presentera KLYS nya sajt, form och logga! Vi hoppas att både det nya utseendet och strukturen gör att du lättare hittar informationen du behöver.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS på Unescos generalkonferens

  KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén är på plats i Paris för att delta i Unescos 39:e generalkonferens, som en del av den svenska delegationen.

 • Kultur- och mediepolitik

  Kliv framåt i budgeten för landets kulturskapare

  Pressmeddelande: Regeringens budget för 2018 presenterades i sin helhet idag, och innebär en ökning med 745 miljoner inom kulturdepartementets utgiftsområde. Kulturbudgetens andel av den totala budgeten ökar från 0,79% till 0,84%.

 • Kultur- och mediepolitik

  Glädjande besked för kulturskapare!

  Pressmeddelande: Idag presenterar regeringen en välbehövlig kultur- och konstnärspolitisk satsning som kommer att ingå i budgetpropositionen för 2018.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS konstnärspolitiska prioriteringar

  KLYS har givit sina prioriteringar och förslag till den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, som har i uppdrag att se över de statliga insatserna och villkoren för konstnärligt yrkesverksamma och föreslå eventuella förändringar i enlighet med nuvarande förutsättningar och behov.

 • Kultur- och mediepolitik

  Ny rapport bekräftar behov av kraftfull konstnärspolitik

  Pressmeddelande: Idag presenterar Konstnärsnämnden en ny rapport om Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation.