Pressmeddelanden

 • KLYS 60 år

  God jul och god fortsättning!

  God jul och god fortsättning önskar KLYS och tackar för ett intensivt och roligt år! Som avslutning på året tittar vi tillbaka på allt vi gjort och arbetat för och minns med särskild värme de jubileumsaktiviteter vi haft under året, t.ex. den fest vi hade på Konstnärshuset som förevigades av fotograf Stina Stjernkvist. Nu kan du se bilderna här på vår webb!

 • Pressmeddelanden

  KLYS medlemsbrev november 2019

  Nu kan du läsa KLYS medlemsbrev nr 2 2019. Här berättar vi kortfattat vad vi arbetat med under andra halvan av 2019. Mycket nöje!

 • Pressmeddelanden

  TCO och KLYS: Vi måste stärka tryggheten i ett föränderligt arbetsliv

  I en debattartikel publicerad i tidningen Altinget skriver KLYS ordförande Marika Lagercrantz och TCOs ordförande Peter Hellberg om behovet av en ny konkret politik för socialförsäkringssystemet som möter förändringarna på en arbetsmarknad där bland annat andelen korta anställningar, egenanställningar och kombinatörer blivit vanligare.

 • Pressmeddelanden

  KLYS jubileumsbok är här!

  Den 17 september firade KLYS sin 60-årsdag med bl.a. lanseringen av en jubileumsbok, KLYS 1959-2019. Boken ger en överblick över KLYS historik med nedslag i ett antal händelser från KLYS sex decennier.

 • Pressmeddelanden

  Få konstnärspolitiska satsningar i regeringens kulturbudget

  Regeringens budget för 2020 presenterades i sin helhet onsdagen den 18 september och innebär en ökning med 292 miljoner kronor inom kulturdepartementets område. Kulturbudgetens andel av den totala budgeten är dock fortfarande långt ifrån 1 %, vilket borde vara absolut minimi i statens budget. En del kultursatsningar har redan presenterats men när det gäller konkreta förbättringar för den yrkesverksamma kulturskaparkåren i stort, är budgeten svag.

 • Pressmeddelanden

  KLYS firar 60 år!

  I år, 2019, fyller KLYS 60 år. Det uppmärksammar vi genom en rad aktiviteter på olika platser och vid olika tidpunkter under året. På födelsedagen den 17 september firar vi med en jubileumsfest och lanserar vår nya jubileumsbok. KLYS anordnar också en jubileumskonferens på Malmö Live i Malmö den 13 november, då vi tar tempen på dagens kultur- och konstnärspolitik.

 • Alla nyheter
  Kulturskaparuppropet

  Kulturskaparupprop för en modern och mer rättvis upphovsrätt

  Kulturskaparupprop för en modern och mer rättvis upphovsrätt Vi – 23 kulturskaparorganisationer, som tillsammans representerar över 150.000 upphovspersoner och utövande…

 • Kultur- och mediepolitik

  Följ upp den konstnärspolitiska utredningen!

  Idag lämnar KLYS in sitt yttrande över utredningen Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23. Utredningen är unik i sitt slag och lägger flera viktiga och välbehövliga förslag till förbättringar av kulturskapares villkor. De 14 konstnärsorganisationerna i KLYS har nu kommit överens om vilka förslag i utredningen som den nya regeringen bör prioritera för att stärka den konstnärliga friheten, den kulturella mångfalden, och därmed också demokratin i Sverige.

 • Pressmeddelanden

  Stå upp för kulturskapares rättigheter i EU!

  Idag agerar KLYS genom ett öppet brev till svenska och övriga nordiska EU-parlamentariker där vi uppmanar dem att ta sitt ansvar och stödja förslaget till ny upphovsrättslagstiftning i Europa. Snart ska EU-parlamentet rösta om det s k DSM-direktivet, som syftar till en rättvisare upphovsrätt på nätet, som bl a ska ge en mer balanserad intäktsfördelning av upphovsrättsliga ersättningar till olika nätaktörer.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS välkomnar förslag till ny svensk konstnärspolitik

  Idag överlämnades den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor? till kultur- och demokratiministern. Utredningen är unik i sitt slag och innehåller en gedigen kartläggning över de villkor som konstnärligt yrkesverksamma lever under idag. Liknande genomlysning har inte gjorts på 15-20 år. Utredningen visar tydligt behovet av reformer och ekonomiska satsningar på det konstnärspolitiska området.