KLYS ordförande Marika Lagercrantz, Kulturminister Alice Bah Kuhnke Foto: Madeleine Söder, Kristian Pohl/ Regeringskansliet


Äntligen lyfter regeringen kulturskapares villkor!


2016-11-17

Idag presenterar kulturdepartementet direktiv till en ny konstnärspolitisk utredning. Utredningen ska bl a se över de statliga ersättnings- och stödordningar som finns för kulturskapare. Det var nästan tjugo år sedan som en liknande översyn gjordes i Sverige. Regeringens avsikt är att ge förslag ...KLYS om ombud i kollektiva förvaltningsorganisationer


2016-11-29

KLYS och Copyswede har skickat sina gemensamma synpunkter över PM Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer till justitiedepartementet.


Upphovsrätten, som har en avgörande betydelse för kulturskapares villkor och för den kreativa sektorns expansion, berörs i allt högre grad av beslut som fattas inom EU, inte minst när det gäll...


 

KLYS om EU:s nya upphovsrätt


2016-10-27

I september i år presenterade EU-kommissionen ett antal förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering, bl a ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.


Den svenska regeringen har remitterat förslagen och KLYS har nu lämnat sitt yttrande med synpunkter från de yrkesverksamma kulturskaparna i Sverige. Det finns en rad förslag i EU-dokumenten som vi ...


Kartläggning över internationella samarbeten


2016-10-19

Här presenterar KLYS sin unika kartläggning över medlemsorganisationernas och upphovsrättsorganisationernas internationella samarbeten och nätverk.


Kartläggningen syftar till att ge en överblick över den stora mängd konstnärsorganisationer och nätverk som finns på olika internationella nivåer (nordisk, europeisk och global nivå) och till att u...


 

Konsten att delta:bild och form startar nu!


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


KLYS uppmanar: Stoppa de slavliknande kontrakten för Idol-artisterna!


2016-11-21

KLYS, som genom sina 14 medlemsorganisationer företräder 30 000 kulturskapare, stödjer Musikerförbundet i sin kamp med att försöka få till stånd kollektivavtal med produktionsbolaget Fremantle...


Musiken har ett stort värde i vårt samhälle och lockar många unga, begåvade talanger till musiker- och artistyrket. KLYS, som arbetar för att förbättra villkoren för kulturskapare inom alla konstom...


Norrbottens goda ambitioner nästa år


2016-10-14

KLYS har idag skickat in sitt yttrande över Norrbottens läns landstings komplettering för 2017 av nuvarande kulturplan 2014-2016 som förlängts ett år.


KLYS ser positivt på Norrbottens ambitioner och transparens i kompletteringen. Det görs tydliga genomgångar av konkreta regionala kultursatsningar och hur länet samverkar på kulturområdet inom olik...


Lyft konst och kultur i RUFS 2050!


2016-10-04

KLYS har kommenterat samrådsförslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050).


Vi konstaterar att kultur och konst på det stora hela inte alls lyfts i tillräckligt hög grad i förslaget, och att tillgången till professionell kultur ofta tas för given för att främst fungera som...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2016-12-06
Möte i KLYS arbetsutskott
2016-12-06
KLYS möte med Region Skånes kulturförvaltning
2016-12-07
Konferens Konsten att beröra, Musikaliska, Stockholm
2016-12-07
KLYS möte med TCO

Hela kalendariet >>