KLYS i Almedalen 2016


2016-05-27

KLYS kommer att vara på plats under Almedalsveckan och finnas tillgängliga för spännande diskussioner och möten. Vill du träffa oss? Hör gärna av dig innan!

Dessutom arrangerar KLYS ett spännande samtal med kulturpolitiker från sju partier, Politiker vad vill DU med konstnärspolitiken? samt...


KLYS bjuder in till samtal i Almedalen med kulturpolitiker från sju partier om konsten, kulturen och kulturskapares villkor.

Med avstamp i konsten leder KLYS ordförande Marika B Lagercrantz ett samtal med tongivande politiker om vilka konkreta åtgärder som behövs för att förbättra kulturskapares... 

Missa inte det här i Almedalen!


2016-06-17

Här har vi samlat ett urval av de händelser som vi anser är extra intressanta och som du inte bör missa.

KLYS arrangerar det spännande samtalet Politiker - vad vill DU med konstnärspolitikern...


För mer information om varje evenemang - klicka dig vidare eller kontakta arrangören direkt.


SÖNDAG 3 JULI
Hur fungerar bilden i våra medier?
Kl. 17:00-17:45, Strandvägen 8, arrangör: Svenska Fot...


Kulturskaparna i KLYS gläds åt HD-dom


2016-06-10

Idag meddelades dom i Högsta domstolen om att Iphones omfattas av reglerna för privatkopieringsersättning (PKE).


Domen är mycket välkommen och utgör ett viktigt framsteg för dramatiker, regissörer, författare, skådespelare, musiker och andra kulturskapare, som nu kan få betalt för den privatkopiering som sket...


Ge alla företagare samma rätt till avdrag!


2016-04-11

Idag skickar KLYS in en skrivelse till Finansdepartementet i och med att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor.


En betydande del av landets verkligt små företag drivs av yrkesverksamma kulturskapare. Dessa är enmansföretag, ofta med låg omsättning, men med ett tydligt behov av att få avdrag för sina kostnade...


 

Tack Martin Q Larsson för dina år i KLYS au!


KLYS arbetsutskott 2016/2017


2016-05-17

På KLYS årsmöte 16 maj valdes ledamöterna till KLYS arbetsutskott enligt valnämndens förslag.

Marika B Lagercrantz fick förtroendet att leda verksamheten som KLYS ordförande ytterligare ...


Marika B Lagercrantz, ordförande Jan Granvik, 1:e vice ordförande (ordförande Svenska Musikerförbundet/FSM) Gunnar Ardelius, 2:e vice ordförande (ordförande Sveriges Författarförbund) Anita V...


Kulturskaparsamråd i regionerna


2016-06-14

KLYS välkomnar att både Region Värmland och Region Örebro län, liksom Region Halland nyligen gjort, nu under 2016 är på gång att inrätta formaliserade konstområdesövergripande kulturskaparsamråd.


Drygt hälften av landets 20 regioner i kultursamverkansmodellen har nu löpande sådana samråd med det professionella kulturlivet. Ett viktigt mervärde är just att man sammanträder konstområdesövergr...


Nya kulturplaner under luppen


2016-06-14

På KLYS regionalpolitiska arbetsbord ligger just nu remissyttranden över förslag till nya kulturplaner i Region Värmland och Region Halland, som ska vara klara i början av september. Vi kommer även...


 

KLYS nyhetsbrev maj 2016


2016-05-25

I det första omfattande nyhetsbrevet för året kan du läsa om KLYS arbete i aktuella frågor inom bl a nationell och regional kulturpolitik, upphovsrätt, arbetsmarknad och skattesystem och&...

Läs KLYS nyhetsbrev maj 2016 här (pdf)!

 


Publikationer & nyhetsbrev


2015-09-21

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer och nyhetsbrev!

För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avta...


Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar här ovanför!

Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen...


På gång

2016-07-04
KLYS i Almedalen
2016-07-05
KLYS politikersamtal, Östersjöns Författar- och översättarcenter, Almedalen
2016-07-05
KLYS kulturskaparmingel i Almedalen (särskild inbjudan, kontakta kansliet)
2016-09-22
Bokmässan i Göteborg

Hela kalendariet >>