Journalistpodden sänder från Almedalen

2017-07-05

Missade du KLYS semiarium i Almedalen? Nu kan du lyssna på den via Journalistpodden som var på plats och sände.

Seminarium: Kulturskapare - pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?

Vilka utmaningar står frilansare (egenföretagare, visstidsanställda och s k kombinatörer) inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet förbättras när det gäller a-kassa och sjukförsäkring?

KLYS följer upp socialförsäkringsutredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" och debatterar förslag till förbättringar som ska gälla såväl frilansare generellt, som frilansare inom kultur- och medieområdet. Enligt rapporter från Konstnärsnämndens jobbar konstnärligt yrkesverksamma mer, frilansar mer och är oftare egna företagare, har högre utbildning, sjukskriver sig mindre och har ett lägre uttag av sjukförsäkringen och föräldrapenningen än genomsnittssvensken. Kulturskapare är nettoinbetalare till sjukförsäkringen eftersom de ofta nekas sjuk- och föräldrapenning. Reglerna fungerar dåligt på en typisk konstnärlig verksamhet. I en rapport av TCO konstateras att några hundratusen personer skulle beröras av förbättrade villkor för människor med arbetsförhållanden liknande de som utmärker kulturskaparnas, en kombination av korta anställningar, uppdrag och eget företagande. Hur kommer vi dit?

Medverkande:

Teresa Carvalho (s), ledamot Socialförsäkringsutskottet
Bengt Eliasson (L), ledamot Kulturutskottet
Anna Carlson, skådespelare/ordförande, Teaterförbundet för scen och film
Lennart Eng, tecknare och fd. ordförande Svenska Tecknare
Victoria da Silva, ordförande, Journalistförbundets frilansdistrikt, Frilans Riks
Moderator: Ann-Sofi Sjöberg, teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning på TCO

Dag: tisdag 4/7 2017 14:00 - 15:00
Plats:TCO-landet, Strandgatan 19
Arrangör: KLYS, i samarbete med TCO-förbunden: Svenska Journalistförbundet, Teaterförbundet för scen och film

#klysalmedalen

Foton: Riksdagsförvaltningen, Kristian Pohl, Johanna Wulff, Victoria da Silva, Maria Söderberg 

KLYS förslag till en bättre social trygghet för frilansare kan du ladda ner här (pdf)!