Kalendarium

0000-00-00
KLYS remissvar på Stockholms läns landstings kulturstrategi
2017-10-11
KLYS deltar på kulturting Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, Örnsköldsvik
2017-10-17
SKL-konferens, Gävle
2017-10-31
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-11-08
Region Värmlands Kulturparlament; konferens, Karlstad
2017-11-15
Möte i Nordisk upphovsmanna- och utövarallians, Köpenhamn
2017-11-20
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-11-27
Möte i KLYS nämnd
2017-11-29
Region Skånes Kulturparlament
2017-12-18
Möte i KLYS arbetsutskott