Kalendarium

0000-00-00
KLYS remissvar på Stockholms läns landstings kulturstrategi
2017-08-22
Möte om hot och hat, Konstnärsnämnden
2017-08-24
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-08-30
KLYS remissvar på Region Jönköpings läns kulturplan
2017-09-06
Möte i Koalition för Kulturdebatt
2017-09-07
Nordisk upphovsrättskonferens, Helsingfors
2017-09-09
KLYS medverkar i kulturpolitiskt seminarium, Ystad
2017-09-09
KLYS remissvar Region Blekinges kulturplan
2017-09-09
KLYS remissvar Norrbottens läns kulturplan
2017-09-11
Möte i KLYS arvodesgrupp
2017-09-18
Möte i KLYS arbetsutskott (heldag)
2017-09-28
Bokmässan, KLYS deltar i seminarium om social trygghet, Göteborg
2017-10-11
KLYS deltar på kulturting Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, Örnsköldsvik
2017-10-17
SKL-konferens, Gävle
2017-10-19
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-11-08
Region Värmlands Kulturparlament; konferens, Karlstad
2017-11-15
Möte i Nordisk upphovsmanna- och utövarallians, Köpenhamn
2017-11-20
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-11-27
Möte i KLYS nämnd
2017-11-29
Region Skånes Kulturparlament
2017-12-18
Möte i KLYS arbetsutskott