KLYS i Almedalen

2017-05-31


KLYS åker till Almedalen i juli för att i samarbete med TCO-förbunden Svenska Journalistförbundet och Teaterförbundet för scen och film sätta fokus på frilansares bristande sociala trygghet. Onsdag 4 juli kl. 14:00 - 15:00 i TCO-landet.

Välkomna!
Seminarium: Kulturskapare - pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?

Vilka utmaningar står frilansare (egenföretagare, visstidsanställda och s k kombinatörer) inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet förbättras när det gäller a-kassa och sjukförsäkring?

KLYS följer upp socialförsäkringsutredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" och debatterar förslag till förbättringar som ska gälla såväl frilansare generellt, som frilansare inom kultur- och medieområdet. Enligt rapporter från Konstnärsnämndens jobbar konstnärligt yrkesverksamma mer, frilansar mer och är oftare egna företagare, har högre utbildning, sjukskriver sig mindre och har ett lägre uttag av sjukförsäkringen och föräldrapenningen än genomsnittssvensken. Kulturskapare är nettoinbetalare till sjukförsäkringen eftersom de ofta nekas sjuk- och föräldrapenning. Reglerna fungerar dåligt på en typisk konstnärlig verksamhet. I en rapport av TCO konstateras att några hundratusen personer skulle beröras av förbättrade villkor för människor med arbetsförhållanden liknande de som utmärker kulturskaparnas, en kombination av korta anställningar, uppdrag och eget företagande. Hur kommer vi dit?

Medverkande:

  • Teresa Carvalho (s), ledamot Socialförsäkringsutskottet
  • Bengt Eliasson (L), ledamot Kulturutskottet
  • Anna Carlson, skådespelare/ordförande, Teaterförbundet för scen och film
  • Lennart Eng, tecknare och fd. ordförande Svenska Tecknare
  • Victoria da Silva, ordförande, Journalistförbundets frilansdistrikt, Frilans Riks
  • Moderator: Ann-Sofi Sjöberg, teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning på TCO

Dag: tisdag 4/7 2017 14:00 - 15:00

Plats:TCO-landet, Strandgatan 19

Arrangör: KLYS, i samarbete med TCO-förbunden: Svenska Journalistförbundet, Teaterförbundet för scen och film

#klysalmedalen

Lägg till seminariet i ditt Almedalenprogram!

Foton: Riksdagsförvaltningen, Kristian Pohl, Johanna Wulff, Victoria da Silva, Maria Söderberg 

Ladda ner KLYS förslag till bättre social trygghet för frilansare här (pdf)!Höjdpunkter under veckan

Här listar KLYS de seminarier vi anser vara extra spännande och intressanta. Ta även en titt på vad som pågår i Kultur i Almedalen och i TCO-landet.


MÅNDAG 3 JULI

Kompromisskampen 2017
Kl. 08:30 - 10:30, TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: TCO

Hur fungerar den analoga offentlighetsprincipen i det digitala Sverige?
Kl. 10:00 - 10:45 i TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: Journalistförbundet och Undervaka

Sveriges största kulturmyndigheters gemensamma program med tema Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken.
Kl. 10.00–13.00, Länsstyrelsens trädgård, Visby. Arrangör: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelsen, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern och Svenska Filminstitutet

Copyright in the EU digital single market – what interests are at stake?
Kl. 13:00 - 13:45, Strandvägen, H514. Arrangör: Europaparlamentets informationskontor  

Upprop för den fria scenkonsten!
Kl. 14.00-14.45, Lilla scenen  i TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: Teaterförbundet för scen och film, Teatercentrum och Danscentrum

Karriärväxling mitt i yrkeslivet
Kl 15.00-15.45, Lilla scenen i TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: TRS/SOKstiftelsen och Teaterförbundet för scen och film


KLYS ordförande Marika Lagercrantz medverkar i: Låt kulturen utveckla hela Sverige!
Folk och Kulturs samtal om kulturpolitik; Hur kan en aktiv kulturpolitik stärka samhällsutvecklingen?
Kl. 18.00-20.00, Novgorodgränd 1. Arrangör: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd


TISDAG 4 JULI

Misstron mot medier – har medierna gjort fel?
Kl. 09:00 - 09:50 i TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör:Journalistförbundet och Institutet för mediestudier

Grab art by the (beep) – framtidens kulturpolitik?
Kl. 10:15 - 11:15, Tranhusgatan 23A . Arrangör: Riksteatern  

Kulturskapare - pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?
Kl.14:00 - 15:00, TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: KLYS, i samarbete med TCO-förbunden: Svenska Journalistförbundet, Teaterförbundet för scen och film

Ny lag om ofredande på nätet – stoppar den hoten mot journalister?
Kl. 14:00 - 14:50 i TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: Journalistförbundet och Institutet för Juridik och Internet


ONSDAG 5 JULI

Går det att vara granskande journalist på förmiddagen och göra reklamkampanjer på eftermiddagen?
Kl. 09:00 - 09:50 i TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: Journalistförbundet

Hur kan yrkesintroduktion bredda rekryteringen till scenkonsten?
Kl 11.00-12.00, Länsteatern, Bredgatan 10. Arrangör: Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film

Hur förändrar digitaliseringen konstnärers förutsättningar att verka?
Kl.14:00 - 15:00, Länsteatern, Bredgatan 10. Arrangör: Konstnärspolitiska utredningen  

Behöver vi verkligen demokrati?
Kl.14:00 - 14:55, TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: Journalistförbundet och Union To Union

Rör inte min källa! Hur ser vi till att den nya lagen om meddelarskydd får genomslag i praktiken?
Kl. 15:30 - 16:30  i TCO-landet, Strandgatan 19. Arrangör: Journalistförbundet och Föreningen Grävande Journalister

KLYS kulturskaparmingel
Kl. 17:00-19:00. Föranmälan krävs, kontakta KLYS för personlig inbjudan.

Låt kulturen utveckla hela Sverige!Försmak av Folk och Kultur 2018.
Kl. 20.00-22.00, Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10. Arrangör: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd och Länsteatern på Gotland


TORSDAG 6 JULI

Konstpolitiska dagen
Kl. 10-21, Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation, Statens konstråd,  Galleri Gotland, GKH, Moderna Samlare

Hur kan politiken bidra till att medborgarna får konstnärligt gestaltade livsmiljöer?
Kl 10.00-11.00, Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1A, Visby. Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation och Galleri Gotland

Årets konstkommuner 2017: Hur kan kommuner skapar goda villkor för konsten?
Kl 13.00-13.30, Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1A, Visby. Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation

Konstpolitisk grillning: På pinnstolen Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig åt kulturminister Alice Bah Kuhnke
Kl 16.15 – 16.45, Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1A, Visby. Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation