Egenanställning - ingen lösning för kulturskapare!

2017-02-02


Alltfler kulturskapare lockas att anlita den typ mellanhänder som kallar sig egenanställningsföretag, och som erbjuder hjälp med fakturering. En ny rapport från tankesmedjan Futurion visar att drygt en fjärdedel av de s k egenanställda, finns just inom KLYS områden; kultur, media och design.


 

Begrepp
Till att börja med ska sägas att KLYS är tveksam till begreppet egenanställning. Det är ett diffust begrepp, som inte har en fast definition och inte heller har någon förankring i svensk lagstiftning, där man antingen är arbetstagare eller näringsidkare. Vi föredrar istället begreppet fakturaanställd och fakturaanställningsföretag.

Orsak till ökning
Ökningen bland kulturskapare i denna bransch beror framför allt på att deras arbets- och uppdragsgivare inte kan eller vill anställa längre, och kräver att få fakturera. De kulturskapare som inte är villiga att starta eget kan då använda sig av dessa s k egenanställningsföretag för att kunna ta uppdraget. Att det här är en bakomliggande orsak till ökningen bekräftas också i Futurions rapport, som visar att det i första hand handlar om att få hjälp med fakturering och administration.

Falsk trygghet
Enligt KLYS innebär den här typen av företag en ”falsk trygghet” för frilansare. Det råder fortfarande osäkerhet kring vilka rättigheter du som s k egenanställd har, inte minst när det gäller rätten till a-kassa. Och ibland är det just möjligheten att kunna få a-kassa som motiverar kulturskapare att bli egenanställda. Företagen skiljer sig också åt när det gäller vilka förmåner de erbjuder sina anställda i form av försäkringar, arbetsmiljöansvar, sjuklön och semester, och annan service.

Kostnad
Enligt KLYS beräkningar kostar de här företagens tjänster mer än vad de smakar för många kulturskapare, om man jämför med att vara egenföretagare. Vi ser därför inte de s k egenanställningsföretagen som en framtidslösning för frilansande kulturskapare. De kan möjligen vara användbara för kulturskapare under en kort övergångsperiod, innan de vågar starta eget eller innan de etablerat sig så pass att de kan få regelbundna anställningar. Men att vara s k egenanställd år ut och år in, menar vi är en förlustaffär, åtminstone för våra yrkesgrupper.

Egenanställningsföretag - ej lösning för frilansande kulturskapare
KLYS vill hitta andra lösningar för en trygg och hållbar frilansarbetsmarknad på kultur- och medieområdet. Vi arbetar därför för att det ska bli enklare och socialt tryggare att vara frilansande kulturskapare, oavsett om du är egenföretagare, visstidsanställd (t ex fakturaanställd), eller s k kombinatör.

Upphovsrätten
En fråga som saknas i Futurions rapport - trots att andelen kultur- och medieverksamma är relativt stor inom de här företagen - är upphovsrätten. För KLYS yrkesgrupper omfattas uppdraget normalt av ett upphovsrättsligt skyddat verk. Upphovsrätten i ett anställningsförhållande antas dock övergå till arbetsgivaren om inget annat uttryckligen har avtalats. Det innebär att ett s k egenanställningsföretag kan komma att ta över upphovsrättigheter, som det inte har för avsikt att använda. Det är därför viktigt för alla inblandade parter att reglera upphovsrätten i särskild ordning, så att den ligger kvar hos kulturskaparen, som sen kan upplåta den till uppdragsgivaren på lämpligt sätt.

Det här är något som de s k egenanställningsföretagen nog egentligen inte har tänkt på och där en praxis bör utformas, som innebär att dessa företag uttryckligen frånsäger sig eventuella upphovsrättigheter.

Behov av kunskap och information
För att skaffa oss en tydligare bild av de s k egenanställningsföretagen verksamheter har KLYS kikat närmare på deras tjänster och skickat en enkät med en rad frågor till fem-sex av dessa företag. Utifrån denna enkät arbetar vi nu med att ta fram ett informationsblad till våra medlemsorganisationer och deras medlemmar, där KLYS reder ut en del oklarheter och ger tips och råd om vad kulturskapare bör tänka på och vad de kan riskera om de anlitar ett s k egenanställningsföretag.

Informationsbladet beräknas bli klart under februari 2017.KLYS i debatt om schyssta villkor för egenanställd

Den 31 januari 2017 deltog KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén i en debatt tillsammans med Unionen, Egenanställningsföretagens branschorganisation och Bemanningsföretagen, som Futurion anordnade: Lost in the gig economy – hur skapas schyssta villkor för egenanställda?

Debatten kan du se här!

En intervju med Ulrica Källén, KLYS, kan du se här!

Debatten utgick från Futurions rapport Egenanställningar - den svenska partsmodellens ingenmansland