KLYS trendspanar på Kulturting Västernorrland

2017-10-03


KLYS medverkar i Kulturtinget 2017 i Örnsköldsvik 11-12 oktober för att ge en trendspaning på kultursamverkansmodellen.


 

Foto: Madeleine Söder

Temat på Kulturtinget 2017 i Örnsköldsvik är samverkan - med fokus att inspirera till utveckling av kultursamverkansmodellen. Målet med dagarna är att få bra inspel och engagemang för kulturplaneprocesseni respektive län.

KLYS regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman medverkar i torsdagens programpunkt:

En lägesrapport om utvecklingen av regionala kulturskaparsamråd i allt fler län.

Hur villkoren för de yrkesverksamma kulturskaparna påverkas när kultur- och konstnärpolitiken regionaliseras allt mer.

Läs mer om programmet här.