Medlemmar

Medlemskap i KLYS står öppet för organisationer, inte för enskilda personer. Medlemsorganisationerna är rikstäckande organisationer vars enskilda medlemmar utgörs av konstnärliga eller litterära yrkesutövare och vars huvudsakliga ändamål är att tillvarata medlemmarnas kulturpolitiska och fackliga intressen.

Ord

SVERIGES FÖRFATTARFÖRBUND
• DRAMATIKERFÖRBUNDET
• SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET (SJF)
• SVERIGES LÄROMEDELSFÖRFATTARES FÖRBUND (SLFF)

Bild/form

• KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION/SVERIGES KONSTHANTVERKARE OCH INDUSTRIFORMGIVARE (KRO/KIF)
• SVENSKA TECKNARE
• SVENSKA FOTOGRAFERS FÖRBUND

Ton

• FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARE (FST)
• SKAP - SVERIGES KOMPOSITÖRER OCH TEXTFÖRFATTARE
• FEDERATIONEN SVENSKA MUSIKER (FSM):

Scen/film

• TEATERFÖRBUNDET/FÖR SCEN OCH FILM (TF)
• SVENSKA REGISSÖRSFÖRENINGEN
• OBEROENDE FILMARES FÖRBUND (OFF)

Media

• UNIONEN, FACKKLUBBEN VID SR, SVT och UR