Rubrik "Om KLYS"Rubrik "Medlemmar"Rubrik "Remisser och skrivelserRubrik "Internationellt"Rubrik "Aktuellt"Rubrik "Stipendiekatalog"Rubrik "Publikationer"
logga, länk till startsidan
länk till startsidan Länk till "Kontakta oss"Läs delar av materialet på engelskaLänkar till angränsande sidor
Industrigatan 2A, 10tr 112 46 Stockholm
Telefon: 08 - 667 88 90, Telefax: 08 - 667 88 11
e-post: council@klys.se, webb: www.klys.se

Adress:
Industrigatan 2A, 10tr
112 46 Stockholm


Telefon: 08-667 88 90
Telefax: 08-667 88 11
E-post: klys@klys.se


Medlemmar

Medlemskap i KLYS står öppet för organisationer, ej enskilda personer.

Medlemsorganisationerna är rikstäckande organisationer inom kulturområdet. Deras medlemmar utgörs av konstnärliga eller litterära yrkesutövare och organisationens huvudsakliga ändamål är att tillvarata medlemmarnas kulturpolitiska och fackliga intressen. Även en sektion eller underavdelning till en sådan rikstäckande organisation kan bli medlem i KLYS om den på det nationella planet bevakar viss del av huvudorganisationens verksamhet.

 

VILKA ÄR KLYS MEDLEMMAR NU?

Följande organisationer är medlemmar

Ord-området:

bildad år antal medlemmar*
Sveriges Författarförbund 1893 2608
Sveriges Dramatikerförbund 1941 652
Svenska Journalistförbundet 1901 6400
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Bild-området:

1960 1613
Konstnärernas Riksorganisation 1937 2684
Svenska Tecknare 1955 1357
Sveriges Konsthantverkare och       Industriformgivare 1962 478
Svenska Fotografers Förbund 1895 2266

Ton-området:

   
Föreningen Svenska Tonsättare 1918 294
Föreningen Svenska Kompositörer Av       Populärmusik 1926 850
Federationen Svenska Musiker

Svenska Musikerförbundet

Sveriges Yrkesmusikerförbund

2010

1907

1984

 

2424

1718

 

Scen-området:

1984 1718
Teaterförbundet - fackförbundet för scen &    media 1894 3667
Svenska Regissörsföreningen 1956 289
Oberoende Filmares Förbund 1985 182
Unionen, fackklubbarna vid Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion
 
1943 624

*  Vilkas verksamhet faller inom KLYS område