KLYS konstnärspolitiska konferens i Malmö

KLYS konstnärspolitiska konferens i Malmö
11 oktober, 2019 Tova Thurberg

KLYS konstnärspolitiska konferens i Malmö  den 13 november

Kulturskaparnas framtid

– vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

Som ett led i KLYS 60-årsjubileum 2019 anordnar KLYS konferensen ”Kulturskaparnas framtid” den 13 november på Malmö Live i Malmö. Konferensen syftar till att följa upp KLYS konstnärspolitiska konferens ”Prata om villkoren” i Gävle 2016 och ta reda på hur ansvariga på såväl nationell, som regional och kommunal nivå vill förbättra kulturskapares villkor och gå vidare med den konstnärspolitiska utredning som presenterades 2018. Än så länge har utredningen inte lett till några konkreta åtgärder, och den grundläggande frågan för konferensen i Malmö är: Vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

En av KLYS viktigaste frågor är att principen om armlängds avstånd används och värnas. Denna princip har skapats för att konsten ska kunna stå så fri som möjligt från politiska viljor och är av yttersta vikt för att konstnärlig frihet ska kunna upprätthållas och att demokratiska samtal ska kunna ske i samhället. Särskilt fokus kommer därför under konferensen att ges åt armlängds avstånd och hur principen tillämpas, särskilt på regional och kommunal nivå.

Några av de medverkande är Ulf Dernevik (MP), sakkunnig kulturdepartementet, Marika Lagercrantz, skådespelare/ordf KLYS, Sara Edström, konstnär/ordf Konstnärernas Riksorganisation, Ann Larsson, konsult och f d direktör Konstnärsnämnden, Christer Nylander (L), ordf riksdagens kulturutskott, Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst, Grethe Rottböll, författare/ordf Författarförbundet, Niclas Turesson, regissör/ordf Sveriges Scenkonstregissörer, Nina Björby (S), ordf kulturutskottet Region Västerbotten samt Regional Musik i Sverige, Ida Eriksson (M), ordf kulturnämnden Region Kronoberg, Ozan Sunar, chef Moriskan Malmö, Frida Trollmyr (S), ordf kulturnämnden Malmö stad och Sonja Schwarzenberger, journalist och moderator.

Målgrupp för konferensen är kulturskapare, kommunala, regionala och nationella politiker, tjänstepersoner, myndighetsföreträdare, institutionschefer, forskare, journalister m.fl. som är verksamma i eller har intresse för och beröringspunkter med kulturlivet i Sverige.

Mötesplatsen och konferensen arrangeras av KLYS med stöd från Kulturrådet och Malmö Live Konserthus.

Fullständigt program publiceras här på KLYS webb inom kort.

 

Foto: Malmö Live