Nordisk upphovsrättssamling i Stockholm

Nordisk upphovsrättssamling i Stockholm
20 november, 2018 Evelina Lundkvist

Nordisk upphovsrättssamling i Stockholm

Den 23 november samlar KLYS och Copyswede kolleger från de nordiska kulturskaparorganisationerna till ett seminarium på Piperska muren i Stockholm för att diskutera aktuella och gemensamma upphovsrättsfrågor. På agendan står bl a EU:s upphovsrättsdirektiv, nya affärsmodeller i förhållande till internetplattformar samt utvecklingen av privatkopieringsersättningen i de nordiska länderna. På plats finns representanter från sex nordiska länder, inklusive Island och Färöarna. Seminariet anordnas inom ramen för Nordisk upphovsmanna- och utövarallians som träffas en gång om året i ett nordiskt land enligt rullande schema. Ett 60-tal deltagare är anmälda.

– Vi i KLYS ser fram emot att träffa representanter från hela Norden för upphovsrättslig samordning och erfarenhetsutbyte. Det nordiska samarbetet blir allt viktigare inte minst i förhållande till EU:s återkommande initiativ på upphovsrättsområdet, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare för KLYS

– Copyswede, som liksom KLYS företräder kulturskapare från alla konstområden, sätter stort värde på det nordiska kunskapsutbytet. Vid  seminariet väljer vi att bl a fokusera på systemen för privatkopieringsersättningen som utvecklats lite olika i de nordiska länderna, säger Mattias Åkerlind, VD Copyswede.

Vid seminariet lanserar KLYS en illustration/animation, som gestaltar upphovsrätten, framtagen av Transfer Studio som består av illustratörerna Valeria Hedman och Falko Grentrup.

 

Foto av Ulrica Källén, fotograf Madeleine Söder

Foto av Mattias Åkerlind, fotograf Emil Nordin