Nyheter

Nyhetsflöde

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS om ny finansiering av public service

  Public service-kommittén föreslog i höstas en ny modell för finansiering av public service-verksamheten. Modellen innebär att den nuvarande radio- och TV-avgiften ersätts med individuell public service-avgift i form av särskilt destinerad skatt. KLYS avstyrker utredningens förslag och menar att utredningen närmare borde ha analyserat andra möjliga avgiftsmodeller, som bättre garanterar public service-bolagens oberoende från politisk inblandning.

 • Alla nyheter

  Stärkt SGI-skydd för företagare

  KLYS tillstyrker i sitt remissyttrande ett förslag från socialdepartementet om att ge kulturskapare med aktiebolag förlängt socialförsäkringsskydd under uppbyggnadsskedet. Förslaget innebär att aktiebolagsinnehavare får behålla sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst) under 3 år – istället för som tidigare 2 år – när de startar företag.

 • Skatter, trygghetssystem och arbetsmarknad

  Nya minimiarvoden för vissa uppdrag

  ”Att ta yrkesmässigt betalt är viktigt när du som professionell kulturskapare utför ett konstnärligt arbete. Som stöd i förhandlingen med uppdragsgivaren har KLYS därför tagit fram minimirekommendationer för vissa typer av uppdrag, som kan användas inom alla konstområden.” Säger Ulrica Källén, verksamhetsledare på KLYS.

 • Skola och utbildning

  Estetiskt ämne på gymnasiet återinförs

  KLYS har yttrat sig över ett förslag från regeringen om att återinföra obligatoriet för estetiska ämnen på gymnasiet. Den förra regeringen avskaffade obligatoriet, vilket KLYS var mycket kritiska till.

 • Regional kulturpolitik

  Tendenser i årets regionala kulturplaner

  KLYS presenterar sin årliga tendensrapport över de regionala kulturplaner som varit på remiss under 2017. Rapporten omfattar fyra regioners kulturplaner; Norrbottens, Jönköpings läns, Kronobergs och Blekinges.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS yttrar sig över kulturstrategi för Stockholmsregionen

  KLYS har yttrat sig över Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi, som ska kopplas den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Färdig plan och strategi ska presenteras under 2018.

 • Regional kulturpolitik

  Samrådsguiden – ett verktyg för att främja regional konstnärspolitik

  KLYS lanserar i december 2017 en samrådsguide för landets professionella kulturskapare. Guiden kan också fungera som stöd för bl a kulturförvaltningar, kulturpolitiker och institutionsansvariga i kultursamverkansarbetet.

 • Skatter, trygghetssystem och arbetsmarknad

  KLYS lanserar råd om fakturaanställningar

  Alltfler kulturskapare lockas att anlita sk faktura- eller egenanställningsföretag som erbjuder hjälp med fakturering för personer som inte har eget företag. KLYS har tagit fram råd om dessa fakturaanställningar, vilka du kan ta del av här.

 • Upphovsrätt och yttrandefrihet

  KLYS föredrag på Nordic Copyright seminar i Köpenhamn

  KLYS verksamhetsledare Ulrica källén deltog i den nordiska upphovsmanna- och utövaralliansens seminarium i Köpenhamn 15 november 2017. Ta del av hennes föredrag om vad som sker på upphovsrättsområdet i Sverige just nu.