Organisation

Organisation

KLYS högsta beslutande organ är nämnden där varje medlemsorganisation har ett ordinarie ombud och två ersättare. Nämnden träffas tre gånger per år varav årsmötet infaller i maj varje år.

Verkställandet av arbetet sker av KLYS personal, genom ett arbetsutskott och ett flertal nätverk och arbetsgrupper. Arbetsutskottet består av en ordförande och tio förtroendevalda ledamöter från medlemsorganisationerna som representerar de fyra konstområdena ord, ton, scen/film och bild/form. Arbetsutskottet sammanträder cirka en gång i månaden.

Arbetsutskottet 2016/2017

 • Marika B Lagercrantz, ordförande
 • Jan Granvik, 1:e vice ordförande (Federationen Svenska Musiker/ordförande Svenska Musikerförbundet)
 • Gunnar Ardelius, 2:e vice ordförande (ordförande Sveriges Författarförbund)
 • Ulrica Widsell(vice ordförande Svenska Journalistförbundet)
 • Mika Romanus (förbundsdirektör Teaterförbundet)
 • Alfons Karabuda (ordförande SKAP)
 • Dror Feiler (vice ordförande Föreningen Svenska Tonsättare)
 • Katarina Jönsson Norling (ordförande Konstnärernas Riksorganisation)
 • Susin Lindblom (förbundsdirektör Dramatikerförbundet)
 • Stefan Moberg (sekreterare Svenska Regissörsföreningen)
 • Donald Boström (ledamot Svenska Fotografers Förbund)

Valnämnd

Till varje årsmöte har valnämnden tagit fram vilka arbetsutskottsledamöter och ordförande som står för om- eller nyval. Ordföranden väljs för ett år, medan au-ledamöter väljs för två år.

Valnämnden för 2016/2017 består av Jonas Nordling (Svenska Journalistförbundet), Sanna Svedestedt (KRO/KIF) och Thomas Bjelkerud (Federationen Svenska Musiker).

Årsbokslut

Önskas tillgång till årsbokslut från år 2013 och bakåt, vänligen kontakta kansliet.

Stadgar

Här kan du ladda ner KLYS stadgar.