Rubrik "Om KLYS"Rubrik "Medlemmar"Rubrik "Remisser och skrivelserRubrik "Internationellt"Rubrik "Aktuellt"Rubrik "Stipendiekatalog"Rubrik "Publikationer"
logga, länk till startsidan
länk till startsidan Länk till "Kontakta oss"Läs delar av materialet på engelskaLänkar till angränsande sidor
Industrigatan 2A, 10tr 112 46 Stockholm
Telefon: 08 - 667 88 90, Telefax: 08 - 667 88 11
e-post: council@klys.se, webb: www.klys.se

Adress:
Industrigatan 2A, 10 tr
112 46 Stockholm

Telefon: 08-667 88 90
Telefax: 08-667 88 11
E-post: council@klys.se

 

 

 


Reklamavbrottsprocessen

2008-09-23

Reklamavbrottsprocessen – nu som bok!
KLYS och Krilon Förlag presenterar stolt: Reklamavbrottsprocessen Eriksson/Sjöman ./. TV4. Boken utgör en heltäckande dokumentation av Claes Erikssons och Vilgot Sjömans process mot TV4, från själva intrånget – reklamavbrotten – till den slutliga fastställelsen i Högsta domstolen.
Läs mer

 

2008-04-14

Vad innebär egentligen HD-domen i reklamavbrottsmålet?
- artikel av KLYS och advokat Håkan Sjöström om domens konsekvenser

2008-03-18

Högsta Domstolen fastställer underinstansernas dom: TV4:s avbrott för reklam utgör kränkning av filmregissörernas ideella rätt

Pressmeddelande
HD-domen

2008-03-17

Debattartikel från KLYS och upphovsmännen inför HD-domen i reklamavbrottsmålet

2008-03-14

Datum för meddelande av HD-dom utsatt till den 18 mars 2008 kl. 08:45

Pressmeddelande

2007-10-29

Rättegång i Högsta Domstolen den 18-20 februari 2008

Datum för huvudförhandling om reklamavbrott i film är nu utsatt till den 18-20 februari 2008.
Förhandlingspromemoria (pdf)
2008-02-14 Pressmeddelande: Sista ronden i målet om reklamavbrott i film
2008-02-20 Claes Erikssons slutord i Högsta Domstolen

2008-01-29

Teaterförbundets rapport från regissörernas aktion på Göteborgs Filmfestival

2008-01-24

Pressmeddelande från Sveriges Filmregissörer angående en aktion på Göteborgs Filmfestival söndagen den 27 januari

2007-08-06

Ingmar Bergman om reklamavbrotten i TV-sända filmer:

Vår störste filmskapare har lämnat oss. Det känns nästan som om världsordningen rubbats. Ingenting kommer mer att bli sig likt. Men hans filmer finns kvar liksom minnet av den kompromisslöse konstnär han var.  Som i denna oförglömliga prismotivering tillägnad den likaledes bortgångne vännen och filmregissören Vilgot Sjöman när han 2002 fick motta Bergmanpriset. Det är KLYS förhoppning att Ingmar Bergmans här redovisade övertygelse kommer att fälla utslaget även när högsta domstolen i höst tar upp det kontroversiella reklammålet till slutligt avgörande:

Käre vän och kollega,

Då en filmförevisning i TV bryts och en rekommendation av maträtter, motorcyklar och dambindor dånar fram med förhöjd ljudstyrka blir jag rasande, mitt blodtryck stiger och jag drabbas av en emotionell chock. Jag känner mig förorättad och ordentligt misshandlad, ungefär som om jag själv hade gjort den sönderbrutna filmen.

Man kan inte påstå att många med regissörernas profession har ansträngt sig på något uppseendeväckande sätt för att hejda denna uppenbara våldtäkt mot deras mödosamt och oftast kärleksfullt åstadkomna skapelser. Våra protester har varit menlösa trots att vi inte ens får betalt för detta flagranta våld mot våra kärleksbarn.

Men så har då en av oss trätt fram. Han har en magnetisk dragning till barrikader och nu kände han att det var dags att storma en barrikad. Jag har många gånger tänkt att min barrikadstormare skulle erhålla Bergmanpriset, eftersom han åstadkommit några av de allra bästa svenska filmerna alla kategorierna. Men så hejdade jag mig och tänkte att min vän kanske skulle bli sårad och säga: Den där Bergman ska inte komma och klappa mig på huvudet.

Men nu käre kollega kan du inte hindra mig längre. Som en Don Quiote stormar du fram mot finansens väderkvarnar med det fasta beslutet att tillintetgöra jättarna i deras skamlösa förehavanden. Vi är en velig liten hop fegisar som följer dig, men hör du ett muntrande tillrop så är det från din gamle vän och trätobroder.

Kom fram käre Vilgot Sjöman och ta emot Bergmanpriset som är ett beundrande bevis för att du oavbrutet orkar vara den du är. 

Tillgivne vännen

Ingmar

Högsta Domstolen meddelade den 25 oktober 2006 prövningstillstånd för målet om reklamavbrott i film mellan TV4 och filmarna Claes Eriksson och Vilgot Sjöman. Datum för HD-förhandlingen är ännu inte fastställt. (2006-10-31)

TV4 utvecklar sitt överklagande över Hovrättens dom i reklamavbrottsprocessen (2006-07-06)

TV4 överklagar Hovrättens dom i reklamavbrottsprocessen (2006-05-10)

Svea hovrätt fastställer enhälligt tingsrättens dom: TV4:s avbrott för reklam utgör kränkning av ideell rätt (2006-04-12)

Ladda ner Hovrättens dom (pdf)


ANDRA RONDEN I MÅLET OM REKLAMAVBROTT I FILM

Huvudförhandlingen i Svea Hovrätt i målet om reklamavbrott i film ägde rum den 13, 14 och 15 mars 2006. Dom i målet kommer att meddelas onsdagen den 12 april kl. 11.00 i Hovrätten.

   
Åke Westerlund och Claes Eriksson            Vilgot Sjöman och Gunnar Furumo, KLYS

   
Sven Wollter och Vilgot Sjöman                  Advokat Håkan Sjöström
 

Rättsutlåtande, Stig Strömholm (pdf)

Schema för huvudförhandlingen i Svea Hovrätt
 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt ägde rum den 8-9 samt 11 november 2004. Dom i målet meddelades den 20 december 2004. I domen fastställdes att TV4 genom att sända reklamavbrott i Vilgot Sjömans och Claes Erikssons filmer ändrat i filmverken och därmed kränkt de båda upphovsmännens egenart enligt 3§ Upphovsrättslagen, som reglerar upphovsmännens ideella rätt.

Den 10 januari 2005 meddelade TV4 att man avsåg att överklaga domen.


Ladda ner tingsrättens dom (pdf)


För att kunna stödja rättegången ekonomiskt har KLYS öppnat ett särskilt insamlingskonto för upphovsrättsliga tvister. Eftersom en process kan bli kostsam vädjar KLYS till alla som vill värna om upphovsmäns ideella rätt att ge sitt stöd genom att sätta in pengar på pg 375 558 – 4.
 

Bakgrund

Sommaren 2002 anmälde Claes Eriksson och Vilgot Sjöman TV4 till Granskningsnämnden för radio och TV för de kränkningar som TV4 utsatt deras respektive filmer för genom att avbryta dem för reklam. En knapp majoritet av Granskningsnämndens ledamöter kom fram till att TV4 inte kränkte upphovsrätten eller filmernas integritet. Eriksson och Sjöman beslutade därför i samråd med KLYS att stämma TV4 inför domstol för att få en rättslig prövning av om reklamavbrotten utgör intrång i den ideella rätten enligt Upphovsrättslagen.