Ingen konferens utan kulturskapare

Ingen konferens utan kulturskapare

I ett allt mer omfattande konferens-Sverige har KLYS uppmärksammat avsaknaden av kulturskapare i de sammanhang där kulturskapares situation – direkt eller indirekt – diskuteras. Vi arbetar därför för att kulturskapares röst ska höras och deras verk ska synas vid alla konferenser, seminarier och beslutsprocesser. Konferensen får också ytterligare perspektiv på frågorna och kommer att göra ett större intryck på besökaren.

Jag ska arrangera en konferens – vad ska jag göra?

Det viktiga är att redan vid planerandet av konferensen involvera kulturskapare. Det här kan man göra på olika sätt och här kommer några tips. Det är bara kreativiteten som sätter gränser och våga låt kulturskaparen stå för denna kreativitet vilket är deras expertis.

 • Handlar konferensen om kultur? Se då till att en professionell kulturskapare finns med på scenen/i paneler som expert på sitt område. Tala inte om kulturskaparna – utan med kulturskaparna
 • Låt en regissör eller dramatiker lägga upp programmet
 • Låt en författare skriva programtexterna
 • Låt en bild-/formkonstnär, scenograf eller fotograf skapa scenen
 • Låt en poet, skådespelare, dansare eller musiker kommentera konferensens tema på sitt unika sätt
 • Anlita gärna en lokal kulturskapare från regionen som konferensen arrangeras i
 • Ge ett tydligt uppdrag till kulturskaparen där du berättar om konferensens frågor, syfte och ramar (både ekonomiska, tidsmässiga och rumsliga)

Det här låter spännande, men kostar det inte mycket?

Konferenser kostar pengar. Redan i budgetarbetet är det bra att ta med hur mycket som kan gå till att göra konferensen riktigt bra. Hur många dyra konferenser har du inte varit på som faktiskt inte har satt något avtryck, och det är väl att kasta pengarna i sjön? Ta gärna kontakt med Centrumbildningarna för de olika konstområdena för att få veta mer om vad olika uppdrag kan kosta. KLYS har själva vid de senaste årens konferenser arbetat enligt den här modellen och konstaterat att det har gett så mycket mer än vad det har kostat, och att det har gett en annan dignitet till konferenserna.

Tänk på att kulturskapare ofta är egna företagare och att arvodena ska omfatta alla statliga och sociala avgifter, materialkostnader och arbetstid. Här kan du ta del av KLYS avtals- och arvodesrekommendationer.

Okej, jag är med men hur kommer jag i kontakt med kulturskaparna?

 • Om du vill komma i kontakt med en kulturskapare som ska vara med i en panel eller liknande kan du höra av dig till oss på KLYS eller till någon av våra medlemsorganisationer för att få tips på kunniga människor.
 • Om du vill anlita en kulturskapare för ett konstnärligt uppdrag kan du kontakta Centrumbildningarna som samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige och förmedlar samt producerar kultur över hela landet.
  Här hittar du länkar till samtliga Centrumbildningar.

Har du mer generella frågor eller vill höra närmare hus KLYS har arbetat får du gärna kontakta kansliet. Här kan du även se KLYS konferens Prata om villkoren!