KLYS konferens: Regional konstnärspolitik i praktiken

2017-05-10Foto: Mattias LindhSamråd med kulturskapare – hur, om vad och med vem

Välkommen till en spännande eftermiddag om att samråda med det professionella kulturlivet i regionerna!

KLYS årliga nationella Mötesplats för kulturskapare bjuder i år även in företrädare för regionala och kommunala kulturförvaltningar, kulturinstitutioner och kulturpolitiker för en halvdagskonferens på temat regionalt samråd med professionella kulturskapare.

KLYS ska 2017 ta fram en guide för det regionala samrådsarbetet. Tanken är att konferensen ska diskutera sakfrågor som ska lyftas i denna samrådsguide. Vi vill låta olika perspektiv mötas under en informativ och debattfylld eftermiddag på konserthuset i Norrköping. Hur ser kulturskaparna själva på sin roll i den regionala kulturpolitiken och möjligheten att påverka innehållet? Hur ser tjänstemän, kulturchefer och politiker på mervärdet av samråd med kulturlivets aktörer? Vilka intressen styr samrådsprocesserna? Vilka mål ska uppnås?

Tisdag 23 maj
Kl. 13.15-17.15 (registrering från kl. 12:30)
Louis De Geer Konsert & Kongress, Dalsgatan 15, Norrköping, rum 6-7


KLYS bjuder på kaffe/te och fika under dagen.

Sista anmälningsdag 9 maj 2017.

Läs mer och anmäl dig här!Ingen konferens utan kulturskapare

Som ett led i KLYS arbete "Ingen konferens utan kulturskapare" har vi till denna konferens uppdragit konstnärerna Anneli Lindberg och Konstnär K att forma scenen och rummet.

Anneli Lindberg och Konstnär K deltar i projektet Konsten att delta: bild och form - ett projekt där konstnärskolleger möts över gränserna.

Anneli Lindberg är en konstnär som verkar i Norrköping och ofta jobbar med textil och s k husmorsgraffiti.

Konstnären K är en konstnär från Syrien som har bott i Sverige i ca två år och vill p g a oro för sin situation inte kliva fram med sin riktiga identitet. Detta tolkas i deras konstverk under konferensen.

Konsten att delta: bild och form drivs av KRO/KIF i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS som projektägare.    Program

Registrering från kl. 12:30

13.15-13.35 
 KLYS ordförande Marika Lagercrantz hälsar välkommen och samtalar med Region Östergötlands kulturnämnds ordförande Anita Jernberger (L)

13.35-13.40  Konstpaus med Malin Carlbark, singer/songwriter

13.40-14.25  Panelsamtal: Konstområdesövergripande kulturskaparråd. Om hur olika regioner arbetar med samråd med yrkesverksamma kulturskapare.

 • Hedvig Jalhed, operasångare och representant i Region Hallands samråd
 • Erik Arrhén, samverkansstrateg, Landstinget Dalarna
 • Maria Brusman, kulturstrateg scenkonst, Region Östergötland
 • Katarina Persson, keramiker, representant i Uppsala läns samråd
 • Moderator: Maria Fagerberg, författare och Författarförbundets regionombud i Östergötland, tidigare representant i Region Östergötlands samråd
14.25-14.50 Samtal om den konstnärspolitiska utredningen
 • Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS
 • Martin Jonsson Tibblin, tonsättare, ordförande Föreningen svenska tonsättare (FST)
 • Ulrika Kärnborg, författare och journalist, vice ordförande Författarförbundet

14.50-15.15  Fikapaus

15.15-15.20  Konstpaus med Malin Carlbark, singer/songwriter

15.20-16.00 Panelsamtal: Konstnärspolitiken i stad och landsbygd. Hur skapar vi förutsättningar för professionella kulturskapare att bo och verka i hela landet?
 • Sofia de la Fuente, modedesigner/bildkonstnär, representant i Region Blekinges samråd
 • Jörgen Lindvall, kulturchef, Region Jönköpings län
 • Ylva Gustafsson, regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen
 • Björn Wiechel (s), ledamot i riksdagens kulturutskott
 • Moderator: Marika Lagercrantz, skådespelare, regissör, ordförande
16.00-16.15 Konstnärssamtal med Finn Vinter, filmskapare och styrelseledamot i Oberoende Filmares Förbund (OFF), om skapandeprocesser och hur det är att verka på regional nivå. Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS, leder samtalet

16.15-17.00  Panelsamtal: Utvecklingen av ett kulturliv med både bredd och spets i regionerna. Hur samspelar institutioner, resurscentra och det fria kulturlivet i en regional kontext?
 • Hans Parment, tonsättare, flöjtist och producent, Växjö
 • Maria Jacobsson, kulturexpert, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hanna Isaksson, verksamhetsledare, Resurscentrum för konst i Norrbotten
 • Michael Cocke, konstnärlig ledare, Örebro Länsteater
 • Moderator: Jonas Nyberg, kommunikatör och ombudsman, Symf
17.00-17.15  Marika Lagercrantz sammanfattar dagen

17.15 Slut