Aase och Richard Björklunds donationsfond

Adress: c/o Malmö Konstmuseum, Box 406, 201 24 Malmö, tel 040-34 44 03. Ansökningar vanligen i januari.

  1. Stipendier till yngre lovande skånska konstnärer. Vid sökande av stipendium inlämnas personbevis, samt för bedömning meritförteckning, ev. utställningskatalog, diabilder eller fotografier över verk osv.
  2. Bidrag till behövande äldre, sjuka eller handikappade konstnärer i Skåne. Vid ansökan om bidrag inlämnas personbevis samt ev. meritförteckning och fotografier av verk.