Elma Levins minnesfond

Adress: c/o Stockholms Hantverksförening, Götgatan 61, 116 21 Stockholm, tel 08-442 78 40.

Två stipendier (ca 10 000 kr) för utbildning inom hantverk till unga kvinnor. Särskild ansökningsblankett rekvireras med frankerat svarskuvert. Sista ansökningsdag 1 maj. Mer information finns på: www.sthf.se.