Malmö Industriförenings stipendier

Malmö Industriförening delar årligen ut stipendier till svenska konsthantverkare och formgivare.

Inga speciella ansökningsblanketter behövs för ansökan, men den bör kompletteras med något slag av bildmaterial.

Vårstipendiet på 20.000 kr är ett enskilt stipendium. Delas ut till en formgivare eller konsthantverkare som i slutet av, eller efter avslutad utbildning är i behov av ekonomiskt bidrag till start av egen verksamhet eller annat större projekt. Sökande som är verksam i region Skåne har företräde.

Sista anmälningsdag: 1 februari

Höststipendier, under senare år ej över 10.000 per stipendium, fördelas på ett flertal studerande på högskolor för design och konsthantverk eller likvärdig utbildning.

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Stipendieansökningar kan skickas till:

Malmö Industriförening
Att:Ylva Ronander
Engelbrektsgatan 8
211 33 Malmö

www.malmoindustriforening.se

www.malmoindustriforening.wordpress.com

E-post:
ronander@spray.se