Inlägg taggade med ‘remiss’

  • Alla nyheter

    Stärkt SGI-skydd för företagare

    KLYS tillstyrker i sitt remissyttrande ett förslag från socialdepartementet om att ge kulturskapare med aktiebolag förlängt socialförsäkringsskydd under uppbyggnadsskedet. Förslaget innebär att aktiebolagsinnehavare får behålla sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst) under 3 år – istället för som tidigare 2 år – när de startar företag.

  • Regional kulturpolitik

    Region Jönköpings läns kulturplan

    KLYS har svarat på Region Jönköpings läns förslag till ny kulturplan för 2018-2020.