Verksamhet

KLYS är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation, vars främsta syfte är att samordna yrkesverksamma upphovspersoners och utövande konstnärers intressen när det gäller:

• upphovsrätt och yttrandefrihet

• kultur- och mediepolitik

• skatter
• trygghetssystem

• arbetsmarknad och näring
• skola och utbildning

Arbetet sker i första hand på nationell nivå, men i och med kulturpolitikens regionalisering och införandet av den så kallade samverkansmodellen arbetar KLYS numera i allt större utsträckning på regional nivå. Förutom nationellt och regionalt arbete verkar KLYS även internationellt i såväl nordiska, europeiska som globala samarbeten och nätverk.

 

Relaterat material