WORLD CONFERENCE on CULTURE @ STOCKHOLM
31 march - 2 april 1998

 Scene

 The Play

 Manuscript

Actors

 Svenska

 Home

 Index

 News

Online

Questions

Contact

Links

KLYS

KLYS Världskulturkonferens -98

Den 30 mars - 2 april 1998 möts världens kulturministrar i Stockholm på inbjudan av Marita Ulvskog och svenska regeringen. De kommer hit för att diskutera uppföljningen av världskulturkommissionens Unesco-rapport “Our Creative Diversity”, där kulturens ställning i världssamfundet analyseras. Rapporten har redan utlöst en internationelll diskussion som bland annat kan studeras på Unescos egen hemsida. Också KLYS har dragit sitt strå till den debatten och har nu erbjudits resurser att anordna en världskonferens för alla kulturarbetare som är föremål för rapportförfattarnas intresse. Läs även ECAs (European Council of Artists) kommentarer till ministermötets dagordning (på engelska).

KLYS kommer därför att anordna en parallellkonferens till regeringens. Medan kulturministrarna håller sina anföranden i Folkets Hus kommer ett 100-tal inbjudna kulturarbetare från hela världen att säga sitt på Hässelby Slott. Genom videouppkoppling kommer kulturarbetarna att hålla sig informerade om vad som i Folkets Hus och minibussar kommer att trafikera de båda möresplatserna. Särskilt inbjudna kulturministrar kommer att gästa slottet och delta i diskussioner och utfrågningar. Bland annat kommer de nordiska kulturministrarna att få förklara vad den nordiska kulturpolitiken går ut på.

Men det finns också möjlighet att ställa viktiga frågor om yttrandefrihet till t.ex. de turkiska och iranska kulturministrarna.

KLYS kommer att ta upp tre punkter på dagordningen:

  1. Kulturens roll i konfliktområden.
  2. Den nya teknologins betydelse för kulturutvecklingen.
  3. Konstnärens ekonomiska ställning.

Dessa huvudpunkter kan naturligtvis brytas ner och nyanseras. Frågan om kulturens roll i konfliktområden har redan mött ett mycket positivt gensvar från många av våra kolleger ute i världen. Till konferensen väntar vi därför delegationer från “konfliktregioner” som Israel-Palestina, Indien-Pakistan, Grekland-Turkiet. Internationella Pen-klubbens ordförande, mexikanen Homero Aridjis, har förklarat att han gärna deltar i öppnandet av konferensen.

Izzat Ghazzawi, ordförande i Palestinska författarförbunden (till vänster) och Sami Michael, känd israelisk författare (till höger). Båda kommer till Hässelbykonferensen.

Hela konferensen läggs simultant ut på Internet. På så sätt kan kulturarbetarna och massmedia i våra gästers hemländer följa vad som sägs. Vi kan också ställa viktiga och kanske obekväma frågor om grundläggande kulturvillkor.

KLYS har i dagsläget en budget på 350.000 kronor som vi fått av regeringen och av Stockholm, Europas kulturhuvudstad '98. Dessutom kan vi påräkna stöd för resor från Sida och Svenska Institutet.

Detta är ett enastående tillfälle för alla KLYS-medlemmar att bjuda hit kolleger från hela världen. Ta därför tillfälllet i akt och hör av er till Peter Curman eller Jerker Fransson med era synpunkter och önskemål. Deltagare från västländerna förväntas dock stå för sina egna kostnader. En arbetsgrupp inom KLYS bestående av Peter Curman, Christer Arvsten (SFJ), Bernt Lindberg (Svenska tecknare) och Elisabet Ekstrand (KRO) har bildats för att förbereda konferensen. Dessutom har vi utlovats extern sekreterarehjälp från UD.

Mötet på Hässelby Slott kommer självklart att vara öppet för alla KLYS-medlemmar som känner sig kallade.

Peter Curman


Voice your opinion in our online conference > Hässelby Online

E-mail to KLYS: council@klys.se