KLYS i Almedalen 2016


2016-05-27

KLYS kommer att vara på plats under Almedalsveckan och finnas tillgängliga för spännande diskussioner och möten. Vill du träffa oss? Hör gärna av dig innan!

Dessutom arrangerar KLYS ett spännande samtal med kulturpolitiker från olika partier för att höra vad de vill med konstnärspolitiken o...Ett samtal om aktuella kultur- och konstnärspolitiska frågor och framtida utmaningar med kulturpolitiker från olika partier.

Samtalet leds av KLYS ordförande Marika B Lagercrantz.

Medverkande: Gunilla C Carlsson (s), Niclas Malmberg (mp), Rossana Dinamarca (v), Cecilia Magnusson (m), Bengt Eli...Ge alla företagare samma rätt till avdrag!


2016-04-11

Idag skickar KLYS in en skrivelse till Finansdepartementet i och med att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor.


En betydande del av landets verkligt små företag drivs av yrkesverksamma kulturskapare. Dessa är enmansföretag, ofta med låg omsättning, men med ett tydligt behov av att få avdrag för sina kostnade...


 

Tack Martin Q Larsson för dina år i KLYS au!


KLYS arbetsutskott 2016/2017


2016-05-17

På KLYS årsmöte 16 maj valdes ledamöterna till KLYS arbetsutskott enligt valnämndens förslag.

Marika B Lagercrantz fick förtroendet att leda verksamheten som KLYS ordförande ytterligare ...


Marika B Lagercrantz, ordförande Jan Granvik, 1:e vice ordförande (ordförande Svenska Musikerförbundet/FSM) Gunnar Ardelius, 2:e vice ordförande (ordförande Sveriges Författarförbund) Anita V...


 

Rapport från "Prata om villkoren!"


2016-03-14

Den 9 februari 2016 arrangerade KLYS konferensen "Prata om villkoren!"  i Gävle Konserthus om konstnärspolitikens ställning i Sverige i ljuset av kulturpolitikens regionalisering.

D...


                                 ...


KLYS om EU:s framtida upphovsrätt


2016-02-26

EU-kommissionen presenterade nyligen ett meddelande om sin plan för att modernisera och harmonisera upphovsrätten inom unionen.


KLYS och upphovsrättsorganisationen Copyswede har lämnat sina synpunkter på meddelandet, där vi lyfter fram vikten av att kulturskapares rättigheter sätts i fokus i reformarbetet och att en harmoni...


 

KLYS nyhetsbrev maj 2016


2016-05-25

I det första omfattande nyhetsbrevet för året kan du läsa om KLYS arbete i aktuella frågor inom bl a nationell och regional kulturpolitik, upphovsrätt, arbetsmarknad och skattesystem och&...

Läs KLYS nyhetsbrev maj 2016 här (pdf)!

 


KLYS granskar Gotlands kulturplan 2017-2020


2016-04-14

KLYS har svarat på remissutgåvan av Region Gotlands kommande kulturplan för 2017-2020. Vi värdesätter att regionen inför sin plan valt att samråda med en konstområdesövergripande referensgrupp...


Jämfört med många andra regionala kulturplaner vill vi framhäva Gotlands som en både innehålls- och formmässig förebild, särskilt tack vare regionens tydlighet när det gäller att lyfta frågor kring...


Publikationer & nyhetsbrev


2015-09-21

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer och nyhetsbrev!

För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avta...


Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar här ovanför!

Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen...


På gång

2016-05-31
Creators Conference, Bryssel
2016-05-31
Remisskonferens Värmlands kulturplan
2016-06-02
Kulturdepartementets rundabordssamtal om hot och hat mot kulturskapare
2016-06-02
FSTs presentationsdag för ny svensk orkestermusik, Malmö

Hela kalendariet >>