Budgetpropositionen: KLYS efterlyser fler konstnärspolitiska satsningar


2016-09-19

Idag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2017. KLYS – som utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige – ser ljusglimtar i budgeten, men anser att den innehåller för få och alldeles för svaga satsningar på att förbättra kulturskapares villkor. Detta trots att en a...


Ett steg i rätt riktning är den satsning på 120 miljoner fördelat på tre år till det regionala kulturlivet som avsätts inom ramen för den Kultursamverkansmodellen. Tillskottet är dock långt ifrån tillräckligt och kan snarare ses som en kompensation för de kostnadsökningar som skett på senare år, ...KLYS träffar Finansdepartementet om rätt till avdrag för egenföretagare


2016-08-30

KLYS - som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare – har idag träffat Finansdepartementets statssekreterare och uppmanat regeringen att skapa rättvisare regler när det gäller rätten till av...


Det var över 30 år sen kulturskapares skattemässiga situation utreddes och det finns nu stort behov av att återigen se över deras skattevillkor. Särskilt på två områden är problemen så stora att ma...


 

Illustration: Angel Boligan


Manifestation för yttrandefrihet


2016-08-23

Manifestationen sändes live på Facebook här!


Nu på lördag, 27 augusti, äger en manifestation rum på Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet.

Vi är elva organisationer som utnyttjar vår yttrandef...


 

Rapport från "Prata om villkoren!"


2016-03-14

Den 9 februari 2016 arrangerade KLYS konferensen "Prata om villkoren!"  i Gävle Konserthus om konstnärspolitikens ställning i Sverige i ljuset av kulturpolitikens regionalisering.

D...


                                 ...


 

Bild: Region Värmland


KLYS svarar på Värmlands kulturplan


2016-09-09

KLYS har nu svarat på Region Värmlands remissutgåva av sin kommande kulturplan för perioden 2017-2020.


Det är regionens andra kulturplan inom ramen för kultursamverkansmodellen och KLYS välkomnar ambitionen att ta ett helhetsgrepp om det regionala kulturlivet och regionala kulturpolitiken ...


 

KLYS regionalpolitiska sekreterare, Carl Liungman


KLYS regionala perspektiv på BRAK 2016


2016-08-30

Den 14-15 september arrangerar Konstnärscentrum Nord tillsammans med länskonstkonsulenten i Norrbotten, Arbetsförmedlingen Kultur Media, Konsthallen i Luleå och Havremagasinet i Boden BRAK 201...


 

Konsten att delta:bild och form startar nu!


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2016-09-28
Möte i KLYS regionalpolitiska referensgrupp
2016-09-29
Möte i KLYS upphovsrättsnätverk
2016-10-03
Möte i KLYS arbetsutskott (heldag)
2016-10-06
KLYS yttrande över Indelningskommitténs delbetänkande "Regional indelning - tre nya län" (SOU 2016:48) in

Hela kalendariet >>