Viktigt steg på vägen mot social trygghet för kulturskapare


2015-08-28

Idag lämnar KLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare - in sitt yttrande över den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Som enda konstnärsorganisation bland remissinstanserna ansvarar KLYS för att beskriva kulturskapares sociala och ekonomiska situation och...


Socialförsäkringsutredningen presenterade sina förslag i våras och utredningen har nu varit ute på remiss. I utredningen föreslås bl a ändrade regler för beräkning av sjukpenning, som innebär att inkomstunderlaget ska grunda sig på den faktiska, historiska inkomsten under ett år. Förslaget innebä...KLYS om kollektiv förvaltning av upphovsrätt


2015-08-17

I början av sommaren remitterade regeringen ett förslag till hur EUs direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska genomföras i svensk rätt. KLYS, som bl a deltagit som experter i utredninge...


KLYS välkomnar till övervägande del förslaget till implementering, men anser att det på en del punkter är för långtgående och att det innebär en fördyring och en administrativ börda för berörda org...


Framtidens filmpolitik


2015-08-14

KLYS har lämnat ett kortfattat yttrande över regeringens förslag till framtida svensk filmpolitik (Ds 2015 Framtidens kulturpolitik).


Vi välkomnar förslaget om att avveckla det nuvarande filmavtalet – som spelat ut sin roll – och att det ersätts med ett statligt helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Enligt KLYS krävs do...


 

Foto: Morgan Norrman


Marika Lagercrantz ny ordförande för KLYS


2015-05-25

Skådespelaren och regissören Marika Lagercrantz valdes den 19 maj till ny ordförande för KLYS.


Marika Lagercrantz efterträder författaren Mats Söderlund, som varit ordförande i KLYS i två år. Lagercrantz kommer senast från en tjänst som Sveriges kulturråd i Tyskland vid svenska ambassaden i ...


Digitaliseringen måste även gynna kulturskapare


2015-05-26

Det är dags för regeringen att lyssna på oss konstnärligt yrkesverksamma. Vi behöver lagförslag som skapar balans på marknaden och gör det möjligt att försörja sig som kulturskapare, skriver Mats S...


Läs debattartikeln som publicerades i Göteborgs-Posten i sin helhet här.

KLYS gjorde även en skrivelse till justitieministern om en reformerad upphovsrätt för rättvisa, demokrati och sysselsä...


KLYS svar på regionala kulturplaner


2015-08-24

Under 2015 ger KLYS yttranden över sju nya regionala kulturplaner för åren 2016-2019.

KLYS har svarat på Östergötlands remissversion av sin kommande kulturplan, som är ett av de mest omfångsr...


KLYS remissvar Östergötlands kulturplan 2016-2019

KLYS remissvar Västerbottens kulturplan 2016-2019

KLYS synpunkter på Västra Götalands kulturplan 2016-2019

KLYS remissvar Örebro läns kulturplan...


KLYS årsredovisning 2014


2015-05-26

Vill du veta vad KLYS har gjort under året som gått?

Läs KLYS årsredovisning för 2014 här!


Avtal och Arvoden


2014-10-13

Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar lite längre ner på sidan!


Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag, ibla...


 

KLYS material och manifest


2014-03-20

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer!


För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avtals- och arvodesrekommendationer samt information om KL...


På gång

2015-08-28
Yttrande in över socialförsäkringsutredningen (SOU: 2015:21)
2015-09-02
Möte i KLYS nätverk för upphovsrätt
2015-09-08
Möte om regional samverkan för KLYS medlemsorganisationer
2015-09-10
Kulturkonferens i Åmål

Hela kalendariet >>