Futurions rapport Egenanställningar - den svenska partsmodellens ingenmansland


"Egenanställningsföretag" - ingen lösning för kulturskapare!


2017-02-02

Alltfler kulturskapare lockas att anlita den typ mellanhänder som kallar sig egenanställningsföretag, och som erbjuder hjälp med fakturering. En ny rapport från tankesmedjan Futurion visar att drygt en fjärdedel av de s k egenanställda, finns just inom KLYS områden; kultur, media och design.


Begrepp
Till att börja med ska sägas att KLYS är tveksam till begreppet egenanställning. Det är ett diffust begrepp, som inte har en fast definition och inte heller har någon förankring i svensk lagstiftning, där man antingen är arbetstagare eller näringsidkare. Vi föredrar istället begreppet fak... 

Verksamhetsledare Ulrica Källén, Foto: Madeleine Söder


Rapport bekräftar behov av offensiv konstärspolitik


2016-12-20

Idag presenterar Konstnärsnämnden en ny rapport om Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation. Rapporten omfattar konstnärer inom bild, form, dans, film, musik, teater och ord. KLYS s...


Till att börja med ska sägas att KLYS välkomnar Konstnärsnämndens aktuella rapport, även om vi inte tycker om resultatet av den. Den bekräftar nämligen tyvärr i mångt och mycket den bild vi redan h...


 

KLYS ordförande Marika Lagercrantz, Kulturminister Alice Bah Kuhnke Foto: Madeleine Söder, Kristian Pohl/ Regeringskansliet


Äntligen lyfter regeringen kulturskapares villkor!


2016-11-17

Idag presenterar kulturdepartementet direktiv till en ny konstnärspolitisk utredning. Utredningen ska bl a se över de statliga ersättnings- och stödordningar som finns för kulturskapare. Det var nä...


 

KLYS om EU:s nya upphovsrätt


2016-10-27

I september i år presenterade EU-kommissionen ett antal förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering, bl a ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.


Den svenska regeringen har remitterat förslagen och KLYS har nu lämnat sitt yttrande med synpunkter från de yrkesverksamma kulturskaparna i Sverige. Det finns en rad förslag i EU-dokumenten som vi ...


 

Lost in the gig economy – hur skapas schyssta villkor för egenanställda?


2017-01-30

KLYS verksamhetsledare, Ulrica Källén, deltar i Tankesmedjan Futurions seminarium om hur vi skapar schyssta villkor för egenanställda.

Du kan följa samtalet live via Futurions Facebook eller ...


Bilden är lånad av LWOD – Last word on nothing – ett frilansnätverk som beskriver sina medlemmar så här: ”In their day jobs, they write books, teach science writing, and roam widely over the earth ...


 

Regionalpolitisk sekreterare Carl Liungman, foto: Madeleine Söder


Regional tendensrapport


2016-12-09

Idag presenteras KLYS årliga regionala tendensrapport om hur kultur- och konstnärspolitiska frågor lyfts fram i de aktuella regionala kulturplanerna. De tre nya planer som lagts fram i år och ...


KLYS bevakar landets regionala kulturpolitik och granskar alla de regionala kulturplanerna, som skrivs inom ramen för kultursamverkansmodellen.

- Den tendens vi kunde se i förra årets kulturplaner...


 

Konsten att delta:bild och form startar nu!


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2017-02-16
Kulturting, Växjö
2017-02-16
Möte i KLYS om medieutredningen
2017-02-20
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-02-21
Möte med Riksrevisionen

Hela kalendariet >>