Foto: Gävle kommun


Prata om villkoren! KLYS konstnärspolitiska konferens 2016


2015-11-23

Varmt välkommen till KLYS heldagskonferens "Prata om villkoren!" den 9 februari i Gävle Konserthus om konstnärspolitikens ställning i Sverige i ljuset av kulturpolitikens regionalisering.

Hur definieras konstnärspolitiken idag? Har staten abdikerat från det konstnärspolitiska ansvaret i tak...


.

MEDVERKANDE Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister Gunnar Ardelius, författare, ordf. Sveriges författarförbund Marika Lagercrantz, skådespelare/regissör, ordf. KLYS Olof Lavesson, ordf. Riksdagens kulturutskott Lena Adelsohn Liljeroth, f d kulturminister Ann Larsson, direktör Konstnä...Kulturskapare får vänta på upphovsrättsersättningar


2015-11-20

I våras meddelades en dom i Svea hovrätt mot Telia som innebär att mobiltelefonen Iphone omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Ersättningen är en kompensation till musiker, låtskriva...


– Med anledning av att Högsta domstolen nu tar upp frågan om privatkopieringsersättning för smartphones till prövning, får vi inte glömma bort varför ersättningarna finns. Att ha egna kopior av fil...


Viktigt steg på vägen mot social trygghet för kulturskapare


2015-08-28

Idag lämnar KLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare - in sitt yttrande över den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Som enda konstnärsorganisation bland ...


Socialförsäkringsutredningen presenterade sina förslag i våras och utredningen har nu varit ute på remiss. I utredningen föreslås bl a ändrade regler för beräkning av sjukpenning, som innebär att i...


KLYS om kollektiv förvaltning av upphovsrätt


2015-08-17

I början av sommaren remitterade regeringen ett förslag till hur EUs direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska genomföras i svensk rätt. KLYS, som bl a deltagit som experter i utredninge...


KLYS välkomnar till övervägande del förslaget till implementering, men anser att det på en del punkter är för långtgående och att det innebär en fördyring och en administrativ börda för berörda org...


KLYS regionala arbete


2015-09-21

Under 2015 ger KLYS yttranden över sju nya regionala kulturplaner för åren 2016-2019.

KLYS har nu senast svarat på Gävleborgs kulturplan för 2016-2018, Dalarnas kulturplan för 2016-2018 samt Sörml...


KLYS remissvar Dalarnas kulturplan 2016-2018

KLYS remissvar Sörmlands handlingsplan 2016

KLYS remissvar Gävleborgs kulturplan 2016-2018

KLYS remissvar Skånes kulturplan 2016-2019

KLYS remissvar...


Publikationer & nyhetsbrev


2015-09-21

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer och nyhetsbrev!

För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avta...


Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar här ovanför!

Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen...


På gång

2015-11-30
Möte med Koalition för Kulturdebatt
2015-12-02
Möte med kulturutskottet
2015-12-07
Upphovsrättskonferens SFU
2015-12-11
Möte i KLYS arbetsutskott

Hela kalendariet >>