Foto: Morgan Norrman


KLYS på Kulturmässan i Malmö


2015-09-04

Ordförande Marika B. Lagercrantz deltar i flertalet samtal på Kulturmässan i Malmö 5 oktober, där KLYS är på plats.

För tredje året öppnar Kulturmässan sina dörrar till Slagthuset i Malmö och är tänkt att vara en mötesplats för kulturarbetaren. En mötesplats skapad av kulturarbeta...Vi gästar bland annat Teaterförbundets monter nr. 3.

KLYS ordförande Marika B. Lagercrantz deltar i följande aktiviteter:

"Hur ser kulturarbetarens självbild ut?"
I panelsamtalet på temat "Hur ser kulturarbetarens självbild ut?" vill KLYS ordförande Marika B. Lagercrantz, Gunnar...KLYS om EU:s digitala agenda


2015-09-28

KLYS har tillsammans med upphovsrättsorganisationen Copyswede lämnat ett yttrande till utrikesdepartementet med anledning av EU-kommissionens förslag till strategi för en inre digital marknad i Eur...


Viktigt steg på vägen mot social trygghet för kulturskapare


2015-08-28

Idag lämnar KLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare - in sitt yttrande över den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Som enda konstnärsorganisation bland ...


Socialförsäkringsutredningen presenterade sina förslag i våras och utredningen har nu varit ute på remiss. I utredningen föreslås bl a ändrade regler för beräkning av sjukpenning, som innebär att i...


KLYS om kollektiv förvaltning av upphovsrätt


2015-08-17

I början av sommaren remitterade regeringen ett förslag till hur EUs direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska genomföras i svensk rätt. KLYS, som bl a deltagit som experter i utredninge...


KLYS välkomnar till övervägande del förslaget till implementering, men anser att det på en del punkter är för långtgående och att det innebär en fördyring och en administrativ börda för berörda org...


KLYS svarar på Gävleborgs och Dalarnas kulturplaner


2015-09-21

Under 2015 ger KLYS yttranden över sju nya regionala kulturplaner för åren 2016-2019.

KLYS har nu senast svarat på Gävleborgs kulturplan för 2016-2018, Dalarnas kulturplan för 2016-2018 samt Sörml...


KLYS remissvar Dalarnas kulturplan 2016-2018

KLYS remissvar Sörmlands handlingsplan 2016

KLYS remissvar Gävleborgs kulturplan 2016-2018

KLYS remissvar Skånes kulturplan 2016-2019

KLYS remissvar...


KLYS broschyrer och avtalsrekommendationer


2015-09-21

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer!

För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avtals- och arvodes...


Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar här ovanför!

Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen...


På gång

2015-10-05
Kulturmässan i Malmö
2015-10-12
SKL kulturkonferens i Karlstad
2015-10-15
Samtidskonstdagarna i Malmö
2015-10-23
IFCCD-möte i Mons, Belgien

Hela kalendariet >>