Foto: Madeleine Söder


KLYS trendspanar på Kulturting Västernorrland


2017-10-03

KLYS medverkar i Kulturtinget 2017 i Örnsköldsvik 11-12 oktober för att ge en trendspaning på kultursamverkansmodellen.


Temat på Kulturtinget 2017 i Örnsköldsvik är samverkan - med fokus att inspirera till utveckling av kultursamverkansmodellen. Målet med dagarna är att få bra inspel och engagemang för kulturplaneprocesseni respektive län.

KLYS regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman medverkar ... 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Kliv framåt i budgeten för landets kulturskapare


2017-09-20

Pressmeddelande

Regeringens budget för 2018 presenterades i sin helhet idag, och innebär en ökning med 745 miljoner inom kulturdepartementets utgiftsområde. Kulturbudgetens andel av den totala bud...


I dagens budget offentliggörs att regeringen nu vill satsa ännu mer under kommande år på att förebygga och motverka hat och hot mot förtroendevalda, journalister och konstnärer. Det handlar bl a om...


 

Foto: Madeleine Söder, Kristian Pohl/Regeringskansliet


Glädjande nyheter för kulturskapare!


2017-09-14

Pressmeddelande

Idag presenterar regeringen en välbehövlig kultur- och konstnärspolitisk satsning som kommer att ingå i budgetpropositionen för 2018. Satsningen handlar om en höjning om 115 miljon...
 

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet


Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv


2017-06-26

En delegation från KLYS träffade i onsdags justitiedepartementets förhandlare om EU:s s k DSM-direktiv (Digital Single Market Directive).

KLYS framförde att direktivet bör ges ett starkare kultur...


KLYS konstnärspolitiska prioriteringar


2017-03-16

KLYS har givit sina prioriteringar och förslag till den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, som har i uppdrag att se över de statliga insatserna och villkoren för konstnärligt yrkesverksamma oc...


Att stärka kulturskapares villkor är en komplex fråga och kan inte lösas genom några få satsningar inom kulturpolitikens ram. Det behövs många olika typer av åtgärder inom flera politikområden, såv...


KLYS söker administratör/koordinator


2017-10-03

KLYS utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare och företräder genom sina fjorton medlemsorganisationer ca 30 000 yrkesverksamma upphovspersoner och utövande konstnärer i landet. Vår främsta u...


KLYS söker nu dig som trivs som koordinator och i en assisterande roll med många kontaktytor. Befattningen är placerad på KLYS kontor centralt på Kungsholmen, med uppgift att på uppdrag av KLYS arb...


 

Region Blekinges kulturplan


2017-09-29

KLYS ser mycket positivt på Region Blekinges förslag till ny kulturplan för 2018-2020.

Läs hela KLYS yttrande här!

Vi välkomnar att regionen så tydligt utgår från kulturens egenvärde och priorit...


 

Konsten att delta:bild och form


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2017-10-11
KLYS deltar på kulturting Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, Örnsköldsvik
2017-10-17
SKL-konferens, Gävle
2017-10-31
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-11-08
Region Värmlands Kulturparlament; konferens, Karlstad

Hela kalendariet >>