KLYS kvalitetskonferens 2015


2015-02-19

KLYS konferens om konstnärlig kvalitet, kulturskapares villkor och nya kulturpolitiska spelregler i Sverige.


Vad är konstnärliga kvaliteter? Hur bedöms dessa och varför är de viktiga i kultur- och konstpolitiken? Kulturpolitikens nya förutsättningar i och med kultursamverkansmodellens inträde gör frågan mer aktuell än någonsin.
 
Under en heldagskonferens på Kägelbanan i Stockholm torsdagen de...Behåll och utveckla upphovsmannakontot!


2015-02-18

Skatteförenklingsutredningen föreslog nyligen ett slopande av det s k upphovsmannakontot som ger egenföretagande kulturskapare en möjlighet att utjämna inkomster mellan åren. 


Upphovsmannakontot är ett förmånligt och uppskattat sätt för konstnärliga yrkesgrupper att få en rimlig beskattning trots de varierande arbetsförhållandena.

Men den aktuella utredningen vill avska...


Rätt sten på rätt plats: KLYS möter kulturministern


2015-01-21

Varför sparar man ofta det viktigaste till sist? I SVTs serie "Tidsjakten" fick några olika familjer, par och enskilda hjälp av Petra Brask att få ihop livspusslet. 


Brask tituleras tidsexpert och är en etablerad konsult för effektivisering och rationalisering. Jag skrattade gott åt några av inslagen. Till exempel när ett av paren helt enkelt bestämmer sig för ...


Avtal och Arvoden


2014-10-13

Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar lite längre ner på sidan!


Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag, ibla...


 

KLYS material och manifest


2014-03-20

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer!


För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avtals- och arvodesrekommendationer samt information om KL...


 

Vill du veta vad som hände under valåret?


2014-02-21

Läs vad som skrevs på KLYS blogg #Kultursamhället under 2014!


På KLYS blogg #Kultursamhället kan du läsa de flesta av KLYS uttalanden under valåret – KLYS som ju är en röst för 30 000 yrkesverksamma kulturskapare!

Vår ambition var att att driva, be...


På gång

2015-04-16
KLYS kvalitetskonferens
2015-04-21
Möte i KLYS arbetsutskott
2015-05-05
Möte i KLYS arbetsutskott
2015-05-06
Nordiskt upphovsrättssymposium i Reykjavik

Hela kalendariet >>