KLYS möter socialförsäkringsutskottet


2017-03-28

Onsdag 29 mars träffar KLYS och representanter från medlemsorganisationerna Riksdagens socialförsäkringsutskott för att diskutera den sociala tryggheten för frilansande kulturskapare.


KLYS har en rad konkreta förslag på åtgärder för en bättre social trygghet för kulturskapare till socialförsäkringsutskottet:

Anpassa socialförsäkringssystemet till frilansande kulturskapares villkor, såväl egenföretagare, som visstidsanställda och s k kombinatörer genom att: genomföra förs...En gränsöverskridande mediepolitik


2017-03-28

KLYS har i dagarna yttrat sig över Kulturdepartementets medieutredning "En gränsöverskidande mediepolitik".


En stark och oberoende nyhetsrapportering i hela landet har avgörande betydelse för demokratin och yttrandefriheten i Sverige. Därför behövs en mediepolitik som kan främja mångfald samt regional oc...


KLYS konstnärspolitiska prioriteringar


2017-03-16

KLYS har givit sina prioriteringar och förslag till den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, som har i uppdrag att se över de statliga insatserna och villkoren för konstnärligt yrkesverksamma oc...


Att stärka kulturskapares villkor är en komplex fråga och kan inte lösas genom några få satsningar inom kulturpolitikens ram. Det behövs många olika typer av åtgärder inom flera politikområden, såv...


 

KLYS i panelsamtal om Konstnärernas villkor 14 mars


2017-02-27

KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén och KLYS au-ledamot/SKAPs ordförande Alfons Karabuda deltar i det konstnärspolitiska panelsamtalet som Konstnärsnämnden arrangerar tisdag 14 mars på K...


Välkommen till ett seminarium om konstnärernas situation och förutsättningar. Diskussionerna utgår från två nya rapporter från Konstnärsnämnden ”Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situa...


 

Uppslag: Kreativa Europa i fokus


Vad händer med den digitala inre marknaden?


2017-02-27

I det allra första numret av Kreativa Europa i fokus intervjuas KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén om den digitala inre marknaden och de nya upphovsrättsreglernas effekter för kulturskapare.

Läs...


KLYS yttrade sig över EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering hösten 2016 och vad vi påpekade då kan du ta del av här.


 

Foto: Mattias Lindh


KLYS konferens om regional konstnärspolitik i praktiken


2017-03-28

Välkommen till en spännande eftermiddag om att samråda med det professionella kulturlivet i regionerna!

KLYS årliga nationella Mötesplats för kulturskapare bjuder i år även in företrädare för...


 

Poster: Krig


KLYS Mötesplats 2017


2017-02-27

Regionala kulturskaparsamråd – hur, om vad och med vem?

Den 23 maj är det dags för årets Mötesplats, en fortbildningsdag som KLYS arrangerar för yrkesverksamma kulturskapare som är aktiv...


 

Konsten att delta:bild och form


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2017-03-28
KLYS förmöte med Arbetsförmedlingen Kultur Media
2017-03-29
Möte i Rådet för kulturarbetsmarknaden
2017-03-29
KLYS möte med Riksdagens socialförsäkringsutskott
2017-03-30
Kulturrådets samverkanskonferens

Hela kalendariet >>