Foto: Madeleine Söder, Kristian Pohl/Regeringskansliet


Glädjande nyheter för kulturskapare!


2017-09-14

Pressmeddelande

Idag presenterar regeringen en välbehövlig kultur- och konstnärspolitisk satsning som kommer att ingå i budgetpropositionen för 2018. Satsningen handlar om en höjning om 115 miljoner kr av anslagen till bl a fria grupper, bild- och formkonsten, visningsersättning och konstnärssti...

 

Seminarium på Kulturhuset i Stockholm 25/9


2017-08-22

Varmt välkommen till Konsten Att Deltas seminarium om samverkan för att bryta segregerande mönster inom kultursektorn.

Kultursektorn fortsätter att vara starkt segregerad trots flera insatser seda...


 

Foto: Madeleine Söder


Oroande neddragningar i konstnärlig produktion


2017-08-28

KLYS – som utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige – följer med oro utvecklingen i landet mot allt större nedskärningar i kulturinstitutioners egen konstnärliga verksamhet. ...


En fungerande kulturell infrastruktur över hela landet med lokala och regionala konst-producerande institutioner, som kan erbjuda professionell kultur till människor oavsett var i landet de bor, är...


 

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet


Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv


2017-06-26

En delegation från KLYS träffade i onsdags justitiedepartementets förhandlare om EU:s s k DSM-direktiv (Digital Single Market Directive).

KLYS framförde att direktivet bör ges ett starkare kultur...


KLYS konstnärspolitiska prioriteringar


2017-03-16

KLYS har givit sina prioriteringar och förslag till den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, som har i uppdrag att se över de statliga insatserna och villkoren för konstnärligt yrkesverksamma oc...


Att stärka kulturskapares villkor är en komplex fråga och kan inte lösas genom några få satsningar inom kulturpolitikens ram. Det behövs många olika typer av åtgärder inom flera politikområden, såv...


 

Kronobergs läns kulturplan


2017-09-12

KLYS har svarat på Kronobergs läns regionala kulturplan för 2018-2020.

Läs hela KLYS yttrande över kulturplanen här (pdf).

Vi välkomnar flera av de aviserade prioriteringarna inom de olika verksa...


 

Region Jönköpings läns kulturplan


2017-09-05

KLYS har svarat på Region Jönköpings läns förslag till ny kulturplan för 2018-2020.

Här kan du läsa hela KLYS yttrande över kulturplanen.

Kulturplanen är jämförelsevis kortfattad, men i både ett ...


 

Journalistpodden sänder från Almedalen


2017-07-05

Missade du KLYS semiarium i Almedalen? Nu kan du lyssna på den via Journalistpodden som var på plats och sände.

Seminarium: Kulturskapare - pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den...


 

Konsten att delta:bild och form


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


På gång

2017-09-18
Möte i KLYS arbetsutskott (heldag)
2017-09-20
Budgetpropositionen 2018 presenteras
2017-09-28
Bokmässan, KLYS deltar i seminarium om social trygghet, Göteborg
2017-10-11
KLYS deltar på kulturting Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, Örnsköldsvik

Hela kalendariet >>