Foto: Gävle kommun  


Prata om villkoren! KLYS konstnärspolitiska konferens 2016


2015-11-23

Varmt välkommen till KLYS heldagskonferens "Prata om villkoren!" den 9 februari i Gävle Konserthus om konstnärspolitikens ställning i Sverige i ljuset av kulturpolitikens regionalisering.

Hur definieras konstnärspolitiken idag? Har staten abdikerat från det konstnärspolitiska ansvaret i tak...
MEDVERKANDE Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister Gunnar Ardelius, författare, ordf. Sveriges författarförbund Marika Lagercrantz, skådespelare/regissör, ordf. KLYS Olof Lavesson, ordf. Riksdagens kulturutskott Ann Larsson, direktör Konstnärsnämnden Per Mangset, professor emeritus Hög...Konstnärspolitik i fokus på unik konferens


2016-01-13

Om en knapp månad arrangerar KLYS en konferens om kulturskapares villkor i ljuset av regionaliseringen av kulturpolitiken. Konferensen är den första i landet på många år som specifikt handlar om ko...


Konferensen, som fått namnet ”Prata om villkoren!”, vill lyfta frågor om förhållandet mellan kultursamverkansmodellen och konstnärspolitiken. KLYS samlar några av landets främsta kulturskapare, myn...


KLYS om nya kulturstöd i Stockholms län


2016-01-08

Stockholms läns landsting (SLL) genomför en översyn av de regionala stödformerna och främjandeinsatserna för det professionella kulturlivet i regionen. KLYS har lämnat synpunkter på det förslag til...


Vi anser att förslaget inger goda förhoppningar om att den regionala kulturpolitiken i Stockholms län går i rätt riktning när det gäller situationen för de professionella kulturskaparna. Vi välkomn...


 

Foto: Morgan Norrman, Emil Nordin  


"Företag vill slippa ersätta kulturskapare"


2015-12-10

KLYS och Copyswede ger en gemensam replik på Klas Elms artikel i SvD Debatt.

Läs KLYS och Copyswedes artikel på svd.se här samt nedan.


Klas Elm skriver på svd.se under rubriken ”En gigabyteskatt vore förödande”. Av artikeln kan man få intrycket att en ny skatt ska införas eller att Elm företräder konsumenter. Så är inte fallet. El...


Ökat fokus på kulturskapares villkor i regionala kulturplaner


2015-12-16

Idag presenteras KLYS unika regionala tendensrapport om hur konstnärspolitiska frågor lyfts fram i de sju nya regionala kulturplaner som börjar gälla från 1 januari 2016 i Dalarna, Gävleborg, Skåne...


KLYS bevakar landets regionala kulturpolitik och granskar alla de regionala kulturplanerna som skrivs inom ramen för kultursamverkansmodellen.

- Några tendenser är att man mer och mer talar o...


KLYS Mötesplats 2016


2015-11-30

Varmt välkommen till KLYS fortbildningsdag om regionalt samrådsarbete för professionella kulturskapare som vi denna gång har i Gävle konserthus måndagen den 8 februari 2016 kl. 11-17.


Vi bjuder på en kostnadsfri dag för yrkesverksamma kulturskapare runtom i landet som på olika vis är engagerade i regional kulturpolitik, sitter i referensgrupper eller särskilda kulturskaparråd so...


Publikationer & nyhetsbrev


2015-09-21

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer och nyhetsbrev!

För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avta...


Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar här ovanför!

Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen...


På gång

2016-02-03
Möte i KLYS arbetsutskott
2016-02-08
KLYS Mötesplats 2016, Gävle
2016-02-09
KLYS konferens om konstnärspolitik´"Prata om villkoren!", Gävle
2016-03-16
Möte i KLYS arbetsutskott

Hela kalendariet >>