KLYS i Almedalen


2017-05-31

KLYS åker till Almedalen i juli för att i samarbete med TCO-förbunden Svenska Journalistförbundet och Teaterförbundet för scen och film sätta fokus på frilansares bristande sociala trygghet. Onsdag 4 juli kl. 14:00 - 15:00 i TCO-landet.

Välkomna!


Seminarium: Kulturskapare - pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?

Vilka utmaningar står frilansare (egenföretagare, visstidsanställda och s k kombinatörer) inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet... 

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet


Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv


2017-06-26

En delegation från KLYS träffade i onsdags justitiedepartementets förhandlare om EU:s s k DSM-direktiv (Digital Single Market Directive).

KLYS framförde att direktivet bör ges ett starkare kultur...


Med anledning av nazistiska NMR:s deltagande i Almedalen


2017-06-21

KLYS har idag skickat ett brev till Polisens tillståndsmyndighet och Region Gotland med anledning av nazistiska NMR:s deltagande i Almedalen.

KLYS har valt att delta i Almedalen som planerat....


Läs brevet i sin helhet här.

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) organiserar genom sina 14 medlemsorganisationer omkring 30 000 enskilda kulturskapare. Dessa verkar inom...


 

Foto: Jenny Gustafsson


KLYS möter social-försäkrings-utskottet


2017-03-28

Den 29 mars hade Klys besök av riksdagens socialförsäkringsutskott för att diskutera frilansares sociala trygghet. På bilden ser ni bland andra Fredrik Lundh Sammeli (s), ordf i socialförsäkringsut...


KLYS konstnärspolitiska prioriteringar


2017-03-16

KLYS har givit sina prioriteringar och förslag till den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, som har i uppdrag att se över de statliga insatserna och villkoren för konstnärligt yrkesverksamma oc...


Att stärka kulturskapares villkor är en komplex fråga och kan inte lösas genom några få satsningar inom kulturpolitikens ram. Det behövs många olika typer av åtgärder inom flera politikområden, såv...


 

"Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop"


2017-06-22

14 juni lämnade KLYS ett remissyttrande över kulturdepartementets promemoria om den framtida utvecklingen av kultursamverkansmodellen.

KLYS välkomnar regeringens ambitioner att se över modellen oc...


 

Foto: Mattias Lindh


KLYS konferens: Regional konstnärspolitik i praktiken


2017-05-10

Välkommen till en spännande eftermiddag om att samråda med det professionella kulturlivet i regionerna!

KLYS årliga nationella Mötesplats för kulturskapare bjuder i år även in företrädare för...


 

Konsten att delta:bild och form


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2017-08-22
Möte om hot och hat, Konstnärsnämnden
2017-08-24
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-08-30
KLYS remissvar på Region Jönköpings läns kulturplan
2017-09-06
Möte i Koalition för Kulturdebatt

Hela kalendariet >>