Sälj inte ut kultur- och mediepolitiken i TTIP, Cecilia!


2014-10-27

Idag samlar sig de nordiska konstnärsråden (som tillsammans företräder drygt 90.000 kulturskapare i de nordiska länderna) i ett gemensamt uttalande till den nya EU-kommissionären för handel - Cecilia Malmström - angående kulturens roll i de fortsatta förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP...


TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och kallas för ”det största frihandelsavtalet i världen”. Parterna har för avsikt att täcka in så många samhällssektorer som möjligt i avtalet och planerar att slutförhandla avtalet under 2015, varför tiden är knapp.

De nordiska konstn...Budgetpropositionen: Få åtgärder för att stärka kulturskaparnas villkor


2014-10-23

Idag presenterade den nya rödgröna regeringen sin budgetproposition för 2015. 


KLYS -Sveriges kulturskapare - välkomnar regeringens ambition att konst och kultur ska nå ut till fler och ser positivt på satsningar som innebär att konst och kultur tillgängliggörs i större utstr...


 

Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet


KLYS brev till Alice


2014-10-08

Många är vi som i dagarna kontaktar Sveriges nya kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i angelägna kultur- och konstnärspolitiska frågor. Självklart även KLYS, som representerar stora dela...I vårt brev till Alice idag understryker vi kulturens roll för demokratins utveckling. Det är vår övertygelse att demokratin behöver ett starkt och självständigt professionellt kulturliv, och att ...


 

Vill du veta vad som hände under valåret?


2014-02-21

Läs vad som skrevs på KLYS blogg #Kultursamhället under 2014!


På KLYS blogg #Kultursamhället kan du läsa de flesta av KLYS uttalanden under valåret – KLYS som ju är en röst för 30 000 yrkesverksamma kulturskapare!

Vår ambition var att att driva, be...


TTIP in relation to culture and the audiovisual sector


2014-10-28

TTIP in relation to culture and the audiovisual sector
We – the Nordic Councils of Artists*, representing over 90,000 professional artists from different art disciplines in the Nordic countries – w...


The Nordic Councils of Artists encourage the EU Commissioner Cecilia Malmström and the negotiators from the European Commission to take into consideration the obligations of the 2005 UNESCO Convent...


Avtal och Arvoden


2014-10-13

Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar lite längre ner på sidan!


Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag, ibla...


 

KLYS material


2014-03-20

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer!


För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avtals- och arvodesrekommendationer samt information om KL...


På gång

2014-10-23
Möte i KLYS nätverk för upphovsrätt
2014-10-24
Kultursamrådsmöte i Västernorrlands och Jämtlands län
2014-11-04
The State of Fine Art - New Perspectives on Artistic Copyright
2014-11-06
Västra Götalandsregionens kulturkonferens "Tänk om"

Hela kalendariet >>