Dags för upphovsperson att ersätta upphovsmannen!


2014-11-19

​I upphovsrättslagen, men även i vardagligt tal, används fortfarande begreppet “upphovsman” för att benämna den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk. Det här vill KLYS - som utgör en samlad röst för ca 30 000 professionella kulturskapare i Sverige - ändra på!


 I en skrivelse till Justitiedepartementet förtydligar därför KLYS i dag sina synpunkter angående den pågående redaktionella översynen av upphovsrättslagen.

-Språk och begrepp är viktiga, inte minst i lagstiftningen. De speglar inte bara strukturer i vårt samhälle, utan påverkar det också. ...Budgetpropositionen: Få åtgärder för att stärka kulturskaparnas villkor


2014-10-23

Idag presenterade den nya rödgröna regeringen sin budgetproposition för 2015. 


KLYS -Sveriges kulturskapare - välkomnar regeringens ambition att konst och kultur ska nå ut till fler och ser positivt på satsningar som innebär att konst och kultur tillgängliggörs i större utstr...


Sälj inte ut kultur- och mediepolitiken i TTIP, Cecilia!


2014-10-27

Idag samlar sig de nordiska konstnärsråden (som tillsammans företräder drygt 90.000 kulturskapare i de nordiska länderna) i ett gemensamt uttalande till den nya EU-kommissionären för handel - ...


TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och kallas för ”det största frihandelsavtalet i världen”. Parterna har för avsikt att täcka in så många samhällssektorer som möjligt i a...


 

Vill du veta vad som hände under valåret?


2014-02-21

Läs vad som skrevs på KLYS blogg #Kultursamhället under 2014!


På KLYS blogg #Kultursamhället kan du läsa de flesta av KLYS uttalanden under valåret – KLYS som ju är en röst för 30 000 yrkesverksamma kulturskapare!

Vår ambition var att att driva, be...


TTIP in relation to culture and the audiovisual sector


2014-10-28

TTIP in relation to culture and the audiovisual sector
We – the Nordic Councils of Artists*, representing over 90,000 professional artists from different art disciplines in the Nordic countries – w...


The Nordic Councils of Artists encourage the EU Commissioner Cecilia Malmström and the negotiators from the European Commission to take into consideration the obligations of the 2005 UNESCO Convent...


Avtal och Arvoden


2014-10-13

Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar lite längre ner på sidan!


Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag, ibla...


 

KLYS material


2014-03-20

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer!


För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avtals- och arvodesrekommendationer samt information om KL...


På gång

2014-11-20
Dialogmöte med Tillväxtverket
2014-11-24
Konferens Nordisk upphovsmanna- och utövarallians
2014-11-25
Konferens Nordisk upphovsmanna- och utövarallians
2014-11-28
ECCD-möte i Bryssel

Hela kalendariet >>