Verksamhetsledare Ulrica Källén, Foto: Madeleine Söder


Rapport bekräftar behov av offensiv konstärspolitik


2016-12-20

Idag presenterar Konstnärsnämnden en ny rapport om Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation. Rapporten omfattar konstnärer inom bild, form, dans, film, musik, teater och ord. KLYS som företräder de yrkesverksamma kulturskaparna inom dessa områden fanns givetvis på plats på pr...


Till att börja med ska sägas att KLYS välkomnar Konstnärsnämndens aktuella rapport, även om vi inte tycker om resultatet av den. Den bekräftar nämligen tyvärr i mångt och mycket den bild vi redan har om kulturskapares villkor, särskilt när det gäller deras låga och oregelbundna inkomster. Men gen... 

KLYS ordförande Marika Lagercrantz, Kulturminister Alice Bah Kuhnke Foto: Madeleine Söder, Kristian Pohl/ Regeringskansliet


Äntligen lyfter regeringen kulturskapares villkor!


2016-11-17

Idag presenterar kulturdepartementet direktiv till en ny konstnärspolitisk utredning. Utredningen ska bl a se över de statliga ersättnings- och stödordningar som finns för kulturskapare. Det var nä...


 

KLYS om EU:s nya upphovsrätt


2016-10-27

I september i år presenterade EU-kommissionen ett antal förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering, bl a ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.


Den svenska regeringen har remitterat förslagen och KLYS har nu lämnat sitt yttrande med synpunkter från de yrkesverksamma kulturskaparna i Sverige. Det finns en rad förslag i EU-dokumenten som vi ...


Kartläggning över internationella samarbeten


2016-10-19

Här presenterar KLYS sin unika kartläggning över medlemsorganisationernas och upphovsrättsorganisationernas internationella samarbeten och nätverk.


Kartläggningen syftar till att ge en överblick över den stora mängd konstnärsorganisationer och nätverk som finns på olika internationella nivåer (nordisk, europeisk och global nivå) och till att u...


 

Regionalpolitisk sekreterare Carl Liungman, foto: Madeleine Söder


Regional tendensrapport


2016-12-09

Idag presenteras KLYS årliga regionala tendensrapport om hur kultur- och konstnärspolitiska frågor lyfts fram i de aktuella regionala kulturplanerna. De tre nya planer som lagts fram i år och ...


KLYS bevakar landets regionala kulturpolitik och granskar alla de regionala kulturplanerna, som skrivs inom ramen för kultursamverkansmodellen.

- Den tendens vi kunde se i förra årets kulturplaner...


 

Konsten att delta:bild och form startar nu!


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2017-01-19
KLYS möte med SLL, Stockholms Läns Landsting
2017-01-20
Kulturanalys kulturpolitiska dag: Mellan passion och administration – en (o)möjlig balansgång?
2017-01-23
Möte i KLYS kommunikationsnätverk
2017-01-24
Möte i KLYS nämnd

Hela kalendariet >>