Rätt sten på rätt plats: KLYS möter kulturministern


2015-01-21

Varför sparar man ofta det viktigaste till sist? I SVTs serie "Tidsjakten" fick några olika familjer, par och enskilda hjälp av Petra Brask att få ihop livspusslet. 


Brask tituleras tidsexpert och är en etablerad konsult för effektivisering och rationalisering. Jag skrattade gott åt några av inslagen. Till exempel när ett av paren helt enkelt bestämmer sig för att flytta undan ett stort gammalt vattenelement som de haft på gården i flera år. Det har stått där...Nio kulturplaner - KLYS tendensmaterial


2014-12-09

I dagarna lämnar KLYS över en rapport till Kulturrådet innehållande tendenser man kunnat urskilja i de regionala kulturplanerna för perioden 2015 - 2017. Här har man framförallt tittat på kultur- o...


- Vissa kulturplaner är mer ambitiösa än andra - sett ur  de professionella kulturskaparnas perspektiv, säger Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare på KLYS. Två goda exempel jag gär...


Dags för upphovsperson att ersätta upphovsmannen!


2014-11-19

​I upphovsrättslagen, men även i vardagligt tal, används fortfarande begreppet “upphovsman” för att benämna den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk. Det här vill KLYS - som utgör...


 I en skrivelse till Justitiedepartementet förtydligar därför KLYS i dag sina synpunkter angående den pågående redaktionella översynen av upphovsrättslagen.

-Språk och begrepp är viktiga, int...


 

Vill du veta vad som hände under valåret?


2014-02-21

Läs vad som skrevs på KLYS blogg #Kultursamhället under 2014!


På KLYS blogg #Kultursamhället kan du läsa de flesta av KLYS uttalanden under valåret – KLYS som ju är en röst för 30 000 yrkesverksamma kulturskapare!

Vår ambition var att att driva, be...


TTIP in relation to culture and the audiovisual sector


2014-10-28

TTIP in relation to culture and the audiovisual sector
We – the Nordic Councils of Artists*, representing over 90,000 professional artists from different art disciplines in the Nordic countries – w...


The Nordic Councils of Artists encourage the EU Commissioner Cecilia Malmström and the negotiators from the European Commission to take into consideration the obligations of the 2005 UNESCO Convent...


Avtal och Arvoden


2014-10-13

Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar lite längre ner på sidan!


Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag, ibla...


 

KLYS material och manifest


2014-03-20

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer!


För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avtals- och arvodesrekommendationer samt information om KL...


På gång

2015-01-27
KLYS ordförandemöte
2015-02-04
KLYS regionala Mötesplats 2015 i Göteborg
2015-02-09
Möte i KLYS arbetsutskott
2015-03-05
MEG 2015 i Göteborg

Hela kalendariet >>