Illustration: Angel Boligan


Manifestation för yttrandefrihet


2016-08-23

Nu på lördag, 27 augusti, äger en manifestation rum på Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet.

Vi är elva organisationer som utnyttjar vår yttrandefrihet genom att arrangera manifestationen. Efter ett inledningstal av KLYS ordförande, Marika Lagerc... 

Bild: Dokument Press


Konsten att delta


2016-07-13

Konsten att delta är ett tioårigt projekt för fler röster i det svenska kulturlivet och befinner sig i skärningspunkten mellan arbetsmarknads-, integrations- och kulturpolitik. Proje...


Bildkonstnären Ola Öhlin startade projektet Konsten att delta år 2006 för att lokalisera och synliggöra konstnärer med utbildning och yrkeserfarenhet utanför Sverige. Projektet visar att nyanlända ...


Kulturskaparna i KLYS gläds åt HD-dom


2016-06-10

Idag meddelades dom i Högsta domstolen om att Iphones omfattas av reglerna för privatkopieringsersättning (PKE).


Domen är mycket välkommen och utgör ett viktigt framsteg för dramatiker, regissörer, författare, skådespelare, musiker och andra kulturskapare, som nu kan få betalt för den privatkopiering som sket...


Ge alla företagare samma rätt till avdrag!


2016-04-11

Idag skickar KLYS in en skrivelse till Finansdepartementet i och med att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor.


En betydande del av landets verkligt små företag drivs av yrkesverksamma kulturskapare. Dessa är enmansföretag, ofta med låg omsättning, men med ett tydligt behov av att få avdrag för sina kostnade...


 

Rapport från "Prata om villkoren!"


2016-03-14

Den 9 februari 2016 arrangerade KLYS konferensen "Prata om villkoren!"  i Gävle Konserthus om konstnärspolitikens ställning i Sverige i ljuset av kulturpolitikens regionalisering.

D...


                                 ...


Kulturskaparsamråd i regionerna


2016-06-14

KLYS välkomnar att både Region Värmland och Region Örebro län, liksom Region Halland nyligen gjort, nu under 2016 är på gång att inrätta formaliserade konstområdesövergripande kulturskaparsamråd.


Drygt hälften av landets 20 regioner i kultursamverkansmodellen har nu löpande sådana samråd med det professionella kulturlivet. Ett viktigt mervärde är just att man sammanträder konstområdesövergr...


Nya kulturplaner under luppen


2016-06-14

På KLYS regionalpolitiska arbetsbord ligger just nu remissyttranden över förslag till nya kulturplaner i Region Värmland och Region Halland, som ska vara klara i början av september. Vi kommer även...


 

KLYS nyhetsbrev maj 2016


2016-05-25

I det första omfattande nyhetsbrevet för året kan du läsa om KLYS arbete i aktuella frågor inom bl a nationell och regional kulturpolitik, upphovsrätt, arbetsmarknad och skattesystem och&...

Läs KLYS nyhetsbrev maj 2016 här (pdf)!

 


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2016-08-27
KLYS manifestation för yttrandefrihet på Raoul Wallenbergs torg, Stockholm
2016-08-29
Konstnärsnämndens panelsamtalsamtal om konstnärlig frihet, yttrandefrihet och självcensur, Stockholm
2016-08-30
KLYS uppvaktning av statssekreterare på Finansdepartementet
2016-08-30
KLYS remissvar på Hallands kulturplan in

Hela kalendariet >>