Foto: Mattias Lindh


KLYS konferens: Regional konstnärspolitik i praktiken


2017-05-10

Välkommen till en spännande eftermiddag om att samråda med det professionella kulturlivet i regionerna!

KLYS årliga nationella Mötesplats för kulturskapare bjuder i år även in företrädare för regionala och kommunala kulturförvaltningar, kulturinstitutioner och kulturpolitiker för en halvdag... 

Foto: Jenny Gustafsson


KLYS möter social-försäkrings-utskottet


2017-03-28

Den 29 mars hade Klys besök av riksdagens socialförsäkringsutskott för att diskutera frilansares sociala trygghet. På bilden ser ni bland andra Fredrik Lundh Sammeli (s), ordf i socialförsäkringsut...


KLYS om kulturskoleutredningen


2017-03-30

KLYS har yttrat sig över Kulturdepartementets betänkande "En inkluderande kulturskola på egen grund".


Det är en av KLYS målsättningar att barn och unga i större utsträckning ska få möta professionell kultur, såväl utanför som inom skolsystemet. Kulturskolan ska stå öppen för alla barn och unga och ...


En gränsöverskridande mediepolitik


2017-03-28

KLYS har i dagarna yttrat sig över Kulturdepartementets medieutredning "En gränsöverskidande mediepolitik".


En stark och oberoende nyhetsrapportering i hela landet har avgörande betydelse för demokratin och yttrandefriheten i Sverige. Därför behövs en mediepolitik som kan främja mångfald samt regional oc...


KLYS konstnärspolitiska prioriteringar


2017-03-16

KLYS har givit sina prioriteringar och förslag till den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, som har i uppdrag att se över de statliga insatserna och villkoren för konstnärligt yrkesverksamma oc...


Att stärka kulturskapares villkor är en komplex fråga och kan inte lösas genom några få satsningar inom kulturpolitikens ram. Det behövs många olika typer av åtgärder inom flera politikområden, såv...


 

Poster: Krig


KLYS Mötesplats 2017


2017-05-10

Regionala kulturskaparsamråd – hur, om vad och med vem?

Den 23 maj är det dags för årets Mötesplats, en fortbildningsdag som KLYS arrangerar för yrkesverksamma kulturskapare som är aktiv...


 

Normer i centrum på ny kulturpolitisk konferens


2017-04-20

Kulturpolitik har kommit att bli en het fråga inom den offentliga debatten. Nu anordnar Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) vid Högskolan i Borås en konferens 26 april, där KLYS ordförande M...


 

Konsten att delta:bild och form


2016-08-29

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli...


 

Broschyrer & nyhetsbrev


2015-09-21

KLYS har skapat en skriftserie bestående av fyra delar - Om KLYS, Samverkansmodellen, Att ta betalt och KLYS Manifest  - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och n...


På gång

2017-05-15
Möte i KLYS arbetsutskott
2017-05-17
Årsmöte i KLYS nämnd
2017-05-23
KLYS Mötesplats 2017, Norrköping
2017-05-23
Scenkonstbiennalen, Norrköping 23-28 maj

Hela kalendariet >>