Anmälan till KLYS Mångfaldskonferens


2014-03-20

KLYS arrangerar ett heldagsseminarium om kulturell mångfald onsdagen den 21 maj 2014 i Stockholm i samarbete med Svenska Unescorådet och med stöd av Statens Kulturråd!På Världsdagen för kulturell mångfald reder vi ut begreppen. Med hjälp av några av Sveriges främsta kulturskapare och experter på området svarar vi på dina frågor.
Under dagen får vi konkreta tips om hur vi kan arbeta för att stärka mångfalden av kulturella uttryck. Vi får det historiska perspek...
KLYS Mötesplats 2013 - i filmformat!


2014-04-08

Mötesplatsen 2013 gick av stapeln i december förra året och nu är äntligen vår korta informationsfilm om erfarenhetsutbytet klar!

Både i presentationsform men framförallt i workshop diskuterades b...


 

Lena Adelsohn Liljeroth


Folket, facket eller furstarna


2014-04-10

- för vem har vi kulturpolitik?


Medverkande i debatten: Benny Fredriksson, VD Kulturhuset Stadsteatern, Martina Montelius, konstnärlig ledare på Teater Brunnsgatan Fyra, Fredrik Segerfeldt, liberal debattör, o...


 

KLYS Manifest 2014 och bloggen Kultursamhället!


2014-02-21

I KLYS valårsmanifest beskriver vi konkret hur vi kan förbättra kulturskaparnas villkor.  


Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt.
Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.
Vi vill att jobb och trygghet skapas ...


 

Foto: Caroline Andersson


Låt oss få del av välfärden!


2014-03-21

KLYS ordförande Mats Söderlund, författare och poet, skriver i tidningen Arbetet om hur de sociala trygghetssystemen borde fungera - även för kulturskapare!Det är ingen rättighet att få försörja sig på ett konstnärligt yrke. Konstnärer, skådespelare, författare, fotografer, musiker och andra kulturskapare ska inte ha några särskilda förmåner i det al...


 

KLYS material


2014-03-20

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer!


För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avtals- och arvodesrekommendationer samt information om KL...


Unik internationell kartläggning


2013-02-26

Just nu uppdaterar vi vår unika kartläggning över medlemsorganisationernas och upphovsrätts-organisationernas internationella samarbeten och nätverk. 
 


De internationella frågorna blir allt viktigare för konstnärligt yrkesverksamma inom alla konstområden, vilket lett till att organisationerna på området intensifierat sitt internationella engageman...


På gång

2014-04-23
Internationella upphovsrättsdagen
2014-04-24
Möte i Kommunikatörsnätverket kultur och upphovsrätt
2014-04-28
Möte i KLYS arbetsutskott
2014-05-12
Årsmöte i KLYS nämnd

Hela kalendariet >>