Ge alla företagare samma rätt till avdrag för kostnader i sin verksamhet!


2016-04-11

Idag skickar KLYS in en skrivelse till Finansdepartementet i och med att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor.


En betydande del av landets verkligt små företag drivs av yrkesverksamma kulturskapare. Dessa är enmansföretag, ofta med låg omsättning, men med ett tydligt behov av att få avdrag för sina kostnader på samma villkor som andra större verksamheter. Senast deras skattemässiga villkor utreddes ordent... 

Rapport från "Prata om villkoren!"


2016-03-14

Den 9 februari 2016 arrangerade KLYS konferensen "Prata om villkoren!"  i Gävle Konserthus om konstnärspolitikens ställning i Sverige i ljuset av kulturpolitikens regionalisering.

D...


                                 ...


KLYS om EU:s framtida upphovsrätt


2016-02-26

EU-kommissionen presenterade nyligen ett meddelande om sin plan för att modernisera och harmonisera upphovsrätten inom unionen.


KLYS och upphovsrättsorganisationen Copyswede har lämnat sina synpunkter på meddelandet, där vi lyfter fram vikten av att kulturskapares rättigheter sätts i fokus i reformarbetet och att en harmoni...


 

Porträttfotografer: Jenny Gustafsson, Rosie Alm, Yvonne Eriksson, Kristian Pohl, Pawlo Flato, Sara Mac Key, Ola Magnestam, Frida Norling, Theresia Viska, Knut Koivisto, Jonas Nyberg, Johan Seth


Kulturskapare slagträn i teknikjättars vinstjakt!


2016-02-11

Nu har författare, fotografer, skådespelare, regissörer, dramatiker, musiker, journalister m fl samlat sig i en debattartikel på SVT opinion. De står alla upp för det lagstadgade sys...


  
Vad är privatkopieringsersättning?
EU och riksdagen har bestämt att musiker, skådespelare, dramatiker, författare och andra kulturskapare har rätt till ersättning när någon lagligt kop...


KLYS granskar Gotlands kulturplan 2017-2020


2016-04-14

KLYS har svarat på remissutgåvan av Region Gotlands kommande kulturplan för 2017-2020. Vi värdesätter att regionen inför sin plan valt att samråda med en konstområdesövergripande referensgrupp...


Jämfört med många andra regionala kulturplaner vill vi framhäva Gotlands som en både innehålls- och formmässig förebild, särskilt tack vare regionens tydlighet när det gäller att lyfta frågor kring...


KLYS om nya kulturstöd i Stockholms län


2016-01-08

Stockholms läns landsting (SLL) genomför en översyn av de regionala stödformerna och främjandeinsatserna för det professionella kulturlivet i regionen. KLYS har lämnat synpunkter på det förslag til...


Vi anser att förslaget inger goda förhoppningar om att den regionala kulturpolitiken i Stockholms län går i rätt riktning när det gäller situationen för de professionella kulturskaparna. Vi välkomn...


Publikationer & nyhetsbrev


2015-09-21

Här kan du ladda ner KLYS broschyrer och nyhetsbrev!

För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avta...


Här hittar du våra råd till kulturskapare om avtal och arvoden. Du kan även läsa om dem i vår Avtalsfolder som du hittar här ovanför!

Tips vid uppdrag till kulturskapare

I regel är kulturskaparen...


På gång

2016-05-10
Möte med Kulturdepartementet/kultursamverkan
2016-05-12
Svensk Scenkonsts branschdagar, Örebro
2016-05-16
Möte i KLYS nämnd (årsmöte)
2016-05-16
Möte med Konstnärsnämnden

Hela kalendariet >>