Regional kulturpolitik

 • KLYS möter

  Glad sommar!

  Nu tar vi på kansliet sommarsemester. Vi ses igen den 13 augusti!

 • Alla nyheter

  Landstinget Dalarnas förslag till ny regional kultur- och utbildningsplan, 2019-2022

  KLYS har yttrat sig över Landstinget Dalarnas förslag till ny regional kultur- och bildningsplan i Dalarna för perioden 2019-2022. Vi ställer oss positiva till planen och sätter stort värde på att de professionella kulturskaparna lyfts fram tydligt. Planen skulle dock tjäna på ett mer konsekvent konstnärspolitiskt grepp kring den regionala kulturpolitiken när det gäller de olika verksamhetsområdena. Det skulle tydliggöras bättre hur konstnärliga och instrumentella perspektiv ska balanseras för att nå synergieffekter som garanterar långsiktighet i de kultur- och konstnärspolitiska satsningarna.

 • Regional kulturpolitik

  Mångfacetterad och ambitiös kulturplan

  Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för perioden 2019-2021 är mångfacetterad och ambitiös. KLYS ser mycket positivt på att planen särskilt lyfter konstnärspolitiska perspektiv inom den regionala kulturpolitiken, och har som utvecklingsområde för planperioden att främja förutsättningarna för det professionella kulturlivet och kulturskaparna i länet.

 • Regional kulturpolitik

  Två nya kulturplaner som breddar perspektiven

  KLYS har yttrat sig över Region Västmanlands och Kalmar läns landstings förslag till nya kulturplaner med regionala kulturpolitiska prioriteringar i respektive län för perioden 2019-2022 inom ramen för kultursamverkansmodellen.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS välkomnar förslag till ny svensk konstnärspolitik

  Idag överlämnades den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor? till kultur- och demokratiministern. Utredningen är unik i sitt slag och innehåller en gedigen kartläggning över de villkor som konstnärligt yrkesverksamma lever under idag. Liknande genomlysning har inte gjorts på 15-20 år. Utredningen visar tydligt behovet av reformer och ekonomiska satsningar på det konstnärspolitiska området.

 • Regional kulturpolitik

  Fokus på kulturskapare i Region Uppsalas kulturplan

  KLYS har yttrat sig över Region Uppsalas förslag till ny kulturplan för 2019-2022. Helhetsintrycket är högst positivt. Planen lyfter särskilt de yrkesverksamma kulturskaparnas perspektiv och villkor i regionen samt konstnärlig kvalitet. Regionen formulerar tydliga avsikter för planperioden med särskilt fokus på bl.a. kulturell mångfald, yttrandefrihet och principen om armlängds avstånd.

 • Regional kulturpolitik

  Tendenser i årets regionala kulturplaner

  KLYS presenterar sin årliga tendensrapport över de regionala kulturplaner som varit på remiss under 2017. Rapporten omfattar fyra regioners kulturplaner; Norrbottens, Jönköpings läns, Kronobergs och Blekinges.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS yttrar sig över kulturstrategi för Stockholmsregionen

  KLYS har yttrat sig över Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi, som ska kopplas den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Färdig plan och strategi ska presenteras under 2018.

 • Regional kulturpolitik

  Samrådsguiden – ett verktyg för att främja regional konstnärspolitik

  KLYS lanserar i december 2017 en samrådsguide för landets professionella kulturskapare. Guiden kan också fungera som stöd för bl a kulturförvaltningar, kulturpolitiker och institutionsansvariga i kultursamverkansarbetet.

 • Kultur- och mediepolitik

  Välkommen till KLYS nya hemsida

  Nu kan vi presentera KLYS nya sajt, form och logga! Vi hoppas att både det nya utseendet och strukturen gör att du lättare hittar informationen du behöver.