KLYS 60 år!

KLYS 60 år!

2019 fyller KLYS 60 år. Det firas genom en rad aktiviteter under året. KLYS bildades den 17 september 1959 vid ett möte på Författargården i Stockholm, där elva konstnärs-organisationer var på plats och fattade beslut om en samarbetsnämnd för konstnärliga och litterära yrkesutövare. Den ursprunglig tanken med KLYS var att samordna olika konstnärliga yrkesgrupper för att bli kraftfullare i kulturpolitiska och upphovsrättsliga frågor. KLYS har ända sedan starten varit med och aktivt format den svenska kultur- och konstnärspolitiken.

Som ett led i firandet lyfter KLYS löpande fram våra 14 medlemsorganisationer på vår hemsida, genom intervjuer med ordföranden för två organisationer åt gången. Tanken är att olika konstområden i KLYS ska få ta plats, samtidigt som KLYS unika konstområdesövergripande arbete understryks. Intervjuerna hittar du under KLYS möter.

KLYS jubileumslogga är framtagen av grafiska formgivaren Eva Lindeberg.

 

 

 

KLYS jubileumsbok är här!

Den 17 september firade KLYS sin 60-årsdag med bl.a. lanseringen av en jubileumsbok, KLYS 1959-2019. Boken ger en överblick över KLYS historik med nedslag i ett antal händelser från våra sex decennier samtidigt som vi blickar framåt och frågar oss var KLYS befinner sig idag och vilka visioner vi har inför framtiden.

Med avstamp den 17 september 1959 berättar boken historien om KLYS och gör nedslag i ett antal händelser som varit tongivande för dels KLYS men också för den svenska kulturpolitiken. Historia varvas med intervjuer i boken som är skriven av Thord Eriksson och formgiven av Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist från Ateljé Grotesk.

Vi på KLYS är mycket stolta över vår jubileumsbok som är ett viktigt bidrag till svensk kulturpolitisk historia. Boken ger en tankeväckande läsning, har en spännande formgivning och är en glädje att hålla i sin hand!

Om du vill beställa ett exemplar kontaktar du oss via mail, klys@klys.se, eller på telefon 0709 48 09 63. Enstaka exemplar av boken skickar vi utan kostnad, men vid beställning av flera exemplar ber vi om ersättning för portot.

 

Foto: KLYS

 

KLYS konstnärspolitiska konferens i Malmö  den 13 november

Kulturskaparnas framtid

– vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

Som ett led i KLYS 60-årsjubileum 2019 anordnar KLYS konferensen ”Kulturskaparnas framtid” den 13 november på Malmö Live i Malmö. Konferensen syftar till att följa upp KLYS konstnärspolitiska konferens ”Prata om villkoren” i Gävle 2016 och ta reda på hur ansvariga på såväl nationell, som regional och kommunal nivå vill förbättra kulturskapares villkor och gå vidare med den konstnärspolitiska utredning som presenterades 2018. Än så länge har utredningen inte lett till några konkreta åtgärder, och den grundläggande frågan för konferensen i Malmö är: Vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

En av KLYS viktigaste frågor är att principen om armlängds avstånd används och värnas. Denna princip har skapats för att konsten ska kunna stå så fri som möjligt från politiska viljor och är av yttersta vikt för att konstnärlig frihet ska kunna upprätthållas och att demokratiska samtal ska kunna ske i samhället. Särskilt fokus kommer därför under konferensen att ges åt armlängds avstånd och hur principen tillämpas, särskilt på regional och kommunal nivå.

Några som medverkar på konferensen är Ulf Dernevik, sakkunnig kulturdepartementet, Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation, Ann Larsson, konsult och f d direktör Konstnärsnämnden, Christer Nylander (L), ordförande riksdagens kulturutskott, Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst, Grethe Rottböll, ordförande Författarförbundet, Niclas Turesson, ordförande Sveriges Scenkonstregissörer, Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige, Ida Eriksson, ordförande kulturnämnden Region Kronoberg och Sonja Schwarzenberger, journalist och moderator.

Målgrupp för konferensen är kulturskapare, kommunala, regionala och nationella politiker, tjänstepersoner, myndighetsföreträdare, institutionschefer, forskare, journalister m.fl. som är verksamma i eller har intresse för och beröringspunkter med kulturlivet i Sverige.

Mötesplatsen och konferensen arrangeras av KLYS med stöd från Kulturrådet och Malmö Live Konserthus.

Fullständigt program publiceras här på KLYS webb inom kort.

 

Foto: Malmö Live