Inlägg taggade med ‘Konstnärlig frihet’

  • Kultur- och mediepolitik

    Seminarium -Är det dags för en kulturrevolution?

    Pågår det en stark politisering av kulturen i Sverige som gör att debattklimatet har blivit ängsligt? Hur ser det ut med principen om armlängds avstånd – från både politiker och tjänstemän? Konsten och kulturen som ett verktyg för att stärka demokratin m.m. i motsats till konstnärlig frihet? Har kulturpolitiken förvandlats till ett av de viktigaste slagfälten för idéstriden mellan den liberala demokratin och den auktoritära populismen?

    Den 30 maj är det dags för seminariet – Är det dags för en kulturrevolution? på Kulturhuset i Stockholm.