Inlägg taggade med ‘Regional kulturpolitik’

 • Regional kulturpolitik

  Mångfacetterad och ambitiös kulturplan

  Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för perioden 2019-2021 är mångfacetterad och ambitiös. KLYS ser mycket positivt på att planen särskilt lyfter konstnärspolitiska perspektiv inom den regionala kulturpolitiken, och har som utvecklingsområde för planperioden att främja förutsättningarna för det professionella kulturlivet och kulturskaparna i länet.

 • Regional kulturpolitik

  Två nya kulturplaner som breddar perspektiven

  KLYS har yttrat sig över Region Västmanlands och Kalmar läns landstings förslag till nya kulturplaner med regionala kulturpolitiska prioriteringar i respektive län för perioden 2019-2022 inom ramen för kultursamverkansmodellen.

 • Regional kulturpolitik

  Tendenser i årets regionala kulturplaner

  KLYS presenterar sin årliga tendensrapport över de regionala kulturplaner som varit på remiss under 2017. Rapporten omfattar fyra regioners kulturplaner; Norrbottens, Jönköpings läns, Kronobergs och Blekinges.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS yttrar sig över kulturstrategi för Stockholmsregionen

  KLYS har yttrat sig över Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi, som ska kopplas den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Färdig plan och strategi ska presenteras under 2018.