Valet 2018

Valet 2018

KLYS arbete inför valet 2018

Inför valet den 9 september 2018 har KLYS tagit fram en valstrategi som innehåller en rad aktiviteter, prioriteringar och dokument. I arbetet ingår bl a kontakter och möten med politiker från olika partier och en kartläggning av vad partierna vill i kultur- och konstnärspolitiska frågor.

Här presenterar vi kalendarium med KLYS viktigaste aktiviteter inför valet, våra mest prioriterade frågor samt den partienkät, som skickades i april.

  • Ta del av KLYS kalendarium
  • Läs om KLYS prioriterade frågor inför valet
  • Ta del av partienkäten till riksdagspartierna och FI som KLYS skickat ut för att bilda sig en uppfattning om var partierna står i kultur- och konstnärspolitiska frågor. Sista svarsdatum är den 8 juni. När partierna har svarat kommer du att kunna läsa deras svar här (länk kommer senare).

Inför förra riksdagsvalet tog KLYS fram ett kulturpolitiskt manifest som inför detta val fortsatt är lika aktuellt. Läs vårt manifest!